Vad är en adsorptionsavfuktare?

En adsorptionsavfuktare är en avfuktare som fångar upp fukt med ett fuktupptagande material och sedan koncentrerar det till en varm våtluftsström som släpps utomhus.

HUR FUNGERAR EN ADSORPTIONSAVFUKTARE?

I en adsorptionsavfuktare sugs fukten i luften upp av ett torkmedel. Själva torkmedlet sitter i en mängd antal luftkanaler i ett block där den fuktiga luften sugs in. Torkmedlet, som ofta är en silicagel, drar till sig fukten som lägger sig som ett lager på gelen.

När blocket är ”mättat” med fukt blåses upphettad luft genom blocket. Fukten förångas då och vattenångan leds ut från blocket och ut från det utrymme som ska avfuktas.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ADSORPTIONSAVFUKTARE

Adsorptionsavfuktare ansågs länge vara den mest effektiva i låga temperaturer, och lämpar sig bra för t.ex krypgrunder. Eftersom har över 60 år på nacken så är utbudet av produkter baserade på tekniken stort och passar många olika byggnadstyper.

Men adsorptionsavfuktaren är mer komplicerad att installera än en kondensavfuktare eftersom vattenånga måste ledas ut ur huset. Det ställer krav på någon form av hål i väggen och gör ofta installationen dyr.

En adsorptionsavfuktare släpper även ut en massa varmluft och vattenånga, som båda innehåller stora mängder energi som går till spillo. Dessutom skapas ett undertryck i byggnaden vilket suger in ny uteluft som både innehåller ny fukt och måste värmas upp.

KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS ADSORPTION OCH KONDENSERING

Airwatergreen har utvecklat en ny typ av varmkondenserande kondensavfuktare som kombinerar kondensavfuktarens enkelhet med adsorptionsavfuktarens förmåga att arbeta även i låga temperaturer. Dess konstruktion gör den okänslig för variationer i fuktnivå eller temperatur – effektiviteten är hela tiden densamma.

Detta gör Varmkondenseringen till det bästa valet om man t.ex. vill kondensavfukta effektiv i låga temperaturer för att sänka driftkostnaderna.

Kontakta oss

Det finns såklart mycket mer att säga. Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.