Scroll to top

Kyrkor och andra byggnader


Att kunna sänka temperaturen utan höjd relativ luftfuktighet

FUKTHANTERING AV KÄNSLIGA BYGGNADER

  • Att kunna hålla en låg temperatur utan risk för fuktrelaterade skador
  • Avfuktning som är lätt att installera utan omfattande ombyggnad eller rör

 

SÄNK TEMPERATUREN
Varmkondensering gör det möjligt att sänka temperaturen i syfte att sänka energiförbrukningen i byggnader som inte används kontinuerligt, utan att riskera fuktskador och dyra restaureringar.

En torr och kall byggnad är en effektiv och klimatsmart byggnad. Många byggnader som till exempel kyrkorna är ofta byggda för att hållas kalla. När det är dags för förättning, börja bara värma en dag eller två i förväg!

ENKEL INSTALLATION
Anslut ström och avledning av vattenet. Placera avfuktaren där du vill ha den och ställ in önskad fuktnivå. Sedan är det bara att starta. Det behöver inte vara mer komplicerat.

Avfuktning med varmkondensering betyder att det inte finns något behov av skador på väggarna och ytorna. Vattnet avlägsnas genom en slang till närmaste avlopp eller samlas i en behållare. Enheten kan manövreras oberoende av inställda parametrar för fuktighetsnivå eller daggpunkt eller anslutas till ett externt styrsystem via Wifi eller Modbus-anslutning.

SMART CITY SWEDEN

Se vår avfuktare på den permanenta utställningen hos Smartcitysweden på Hammarby Kaj 18 i Stockholm.

 

PRODUKTVAL
Beroende på byggnadens storlek kan en eller flera FLEX-avfuktare behövas. Eller en REX för större byggnader. En vanlig kyrka som är byggd i sten och som används från tid till annan och hålls vid 5 grader behöver typiskt 2 FLEX-enheter.

Relaterade produkter

FLEX eller REX

Rätt luftkvalitet är viktigt inte bara för dom som jobbar i lokalen utan även för utrustning och byggnaden i sig. Trä, textilier men även betong behöver rätt fuktnivå för att inte förstöras över tid.

Och så vill man göra detta på ett klimatsmart sätt!