Scroll to top

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Uppsalaföretaget Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris, för att på ett exemplariskt sätt ha bidragit till reducerad energianvändning, ökad arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa.

Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris. Priset är instiftat av Tysklands nästa största politiska parti SPD:s näringslivsnätverk AGS. Priset syftar till att uppmärksamma entreprenörskraft och innovation i EU med tydlig miljömedvetenhet, arbetsplatssäkerhet och jobbskapande i fokus.

 

Airwatergreen har på kort tid överraskat marknaden med banbrytande teknik för energieffektiv industriell avfuktning av både traditionella och helt nya användningsområden. Tekniken väntas kunna spara stora underhållskostnader, minska uppvärmningsbehoven samt förbättra arbetsplatsmiljön för bland annat det europeiska fjärrvärmenätet och vatten- och avloppsindustrin.

Juryns motivering, som presenterades av Spaniens EU-parlamentariker Ines Ayala-Sender, löd:

”Airwatergreen har visat på en stor målmedvetenhet i att lösa mänsklighetens stora utmaningar såsom länders vattensäkerhet och har på ett exemplariskt sätt aktivt bidragit till reducerad energianvändning, ökande arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa. Företaget förkroppsligar andan i SPD:s innovationspris.”

”Vi är hedrade och tacksamma för detta pris, inte minst för dess sociala prägel som säger att det vi gör är viktigt och eftertraktat i Europa”, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen.

Bakom priset står AGS SPD, som är SPD:s största företagarförening med över 34 000 medlemmar som verkar för att sammankoppla marknadsekonomiska och sociala intressen.

Om AGS SPD:s Stora Innovationspris

Priset ges till företagare som genom sitt entreprenörskap på ett föredömligt sätt har verkat för innovation och ett socialt hållbart företagande. Det var AGS SPD:s svenska systerorganisation Tjänstemannaföreningen i Uppsala som nominerade Airwatergreen för detta pris.

http://airwatergreen.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-31-Airwatergreen-innovationspris-Tyskland.pdf

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.