How shall I dehumidify?

There are several dehumidification methods. Who is better depends on the environment.
Here we make an effort to describe the pros and cons.

Uppvärmning

Uppvärmning är egentligen inte avfuktning utan fukthantering. Uppvärmning tar ned den relativa fuktnivån genom att höja luftens förmåga att hålla vatten. Inget vatten lämnar byggnaden och man måste fortsätta elda.

I ett kallt land som Sverige använder man ofta uppvärmning som fukthantering eftersom det är enkelt att komma igång – det finns oftast alltid ett element installerat, även i det minsta förråd. Men det är dyrt i längden. Läs mer

Ventilation

Ventilation är inte heller avfuktning och kanske inte ens fukthantering. Det är en nyckfull metod som är helt beroende av vädret utomhus eftersom du släpper in lika mycket luft som du släpper ut. Skulle du öppna fönstret för att torka huset om det regnade ute?

Ventilation används ofta för att det är billigt. Men ventilation kan ofta orsaka större fuktskador än den var satt att hantera. Om du t.ex. släpper in varm sommarluft i en kall krypgrund eller vind – räkna med fuktskador som ett brev på posten. Läs mer.

Kallkondensering

Att det bildas vattendroppar på en kall yta vet alla. Det beror på att luften kyls ned och tappar sin förmåga att hålla mycket vatten. Men det är inte avfuktning – fuktens relativa fuktnivå, den som är orsaken till om du kommer att få mögel eller ej, har nämligen ökat till 100%.

För att kunna använda kallkondensering som avfuktning måste luften värmas upp igen. Då får man torr luft. Eftersom detta är omständligt är det bara energieffektivt om klimatet är fuktigt och varmt, dvs tropiskt. Det fungerar över huvud taget inte i vårt kalla nordiska klimat eftersom det bildas is på de kalla ytorna. Läs mer.

Sorptionsavfuktning

Sorptionsavfuktning var den första moderna fukthanteringen och utvecklades på 50-talet i Sverige för att avfukta kallt klimat. Energieffektivitet var inte i fokus men det gjorde inget då. Metoden fungerade så bra att den blev standard för fukthantering i Norden.

Nackdelen med sorptionsavfuktning är att den släpper ut ånga. Därför är den omständlig att installera eftersom du måste göra hål i väggen. Att en massa energi går förlorad i ångan var det inte många som bekymrade sig för. Det fanns ju ingen konkurrerande metod. Läs mer.

Varmkondensering

Varmkondensering är den nya utmanaren och uppfanns på Airwatergreen. Den kombinerar sorptionsavfuktarens förmåga att fånga fukt med kondenseringens förmåga att återvinna energin som finns i förångat vatten.

Den använder ett fenomen som kallas övermättning som tillför luften mer vatten än luften kan ta emot. Övermättningen sker i en sluten cell vilket gör den okänslig för omvärldens temperatur. Det ger den konstant energieffektivitet i alla temperaturer. Ett unikt drag är att Varmkondensering använder värme för att kondensera fukt. Värme är betydligt billigare än elektricitet. Läs mer.