Hur ska man avfukta?

Olika avfuktningsmetoder fungerar olika bra i olika miljöer.
Här följer en snabb översikt på vilka för- och nackdelar som finns.

Varmkondensering

Varmkondensering är den nya teknikgenerationen. Den kombinerar sorptionsteknikens förmåga att fånga fukt med kondenseringens förmåga att återvinna energin som finns i förångat vatten.

Varmkondensering bygger på Övermättning, ett fenomen som tillför luften mer ånga än luften kan ta emot. Det gör det möjligt att i ett första steg fånga fukten i en absorbent som därefter torkas ut i en kondenseringsprocess. Ur processen levereras vatten samt varm torr luft.

Varmkondensering är okänslig för omgivande temperatur vilket ger två fördelar:

  1. Fukt kondenseras lika energieffektivt i alla temperaturer
  2. Energieffektiviteten är konstant i alla temperaturer

Läs mer.

Sorptionsavfuktning

Den första fukthanteringen som anpassats för ett nordiskt klimat. Utvecklades på 1950-talet. Energieffektivitet var inte i fokus.

En svaghet är att fukten avlägsnas i gasform, ånga, vilket gör installationen komplicerad eftersom det krävs att ett hål tas i en vägg för att leda ut ångan. Detta gör då också att stora mängder energi går förlorad. Ett utblås skapar även undertryck i lokalen vilket suger in ny fukt, och mer arbete, utifrån.

Läs mer.

Kallkondensering

Kyler luften så att fukt tvingas ur luften. Men den relativa fuktnivån blir faktiskt högre, hela 100%, inte lägre. För att få det torrt så måste luften värmas upp igen.

Metoden kondenserar fukt, vilket gör den enkel att installera. Men metoden fungerar dåligt, eller inte alls, i vårt kalla nordiska klimat. I tropiskt klimat däremot, som t.ex. i Thailand eller i tvättstugan, är den mycket energieffektiv.

Läs mer.

Ventilation

Ventilation är inte avfuktning och kanske inte ens fukthantering. Det är en nyckfull metod som är helt beroende av vädret utomhus eftersom lika mycket luft som släpps ut kommer in. Skulle du öppna fönstret för att torka huset om det regnade ute?

Ventilation används för att det är billigt. Men ventilation kan ofta orsaka större fuktskador än den var satt att hantera. Släpp absolut inte in varm sommarluft i en kall krypgrund eller vind, för då kan du räkna med fuktskador som ett brev på posten.

Läs mer.

Uppvärmning

Uppvärmning är fukthantering, men inte avfuktning. Uppvärmning tar inte bort någon fukt men det mildrar skadeeffekterna. Det är ingen långsiktig lösning eftersom orsaken till problemet, fukten i luften, fortfarande är kvar.

I ett kallt land som Sverige har uppvärmning använts som fukthantering eftersom det är enkelt, men driftkostnaden är hög. Om det finns andra anledningar att hålla en varm temperatur i byggnaden, som t.ex. i bostäder eller på arbetsplatser, så kan detta vara en kostnadseffektiv metod.

Läs mer