Gör en snabb och enkel klimatutredning på dina lokaler

Liten klimatutredning

Vi kartlägger klimatet i era lokaler så att ni har svart på vitt om lokalerna är säkra från framtida renoveringar orsakade av fuktskador. Vår undersökning är snabb, enkel och billig.

Vi gör inget platsbesök hos er utan skickar istället givare som ni lägger ut i lokalen. När mätningen är klar postar ni givarna till oss. Vi sammanställer resultatet och författar en översiktlig rapport med lokalernas temperatur och fuktnivåer över mätperioden.

Ni får svar på om era lokaler är säkra eller om ni riskerar att få ett renoveringsbehov på halsen om inget görs. Undersökningen är helt bindningsfri och ni är helt fria att göra vad ni vill med resultatet.

Pris: 3.900 kr exkl moms

Kontakta oss!

Kontakta oss via formuläret eller ring 018-800 44 00. Vi behöver veta objektets ungefärliga storlek för att veta hur många givare ni behöver. Vi svarar så fort vi kan.