Vad är en kondensavfuktare?

En kondensavfuktare är en avfuktare som tar bort fukt från luften och gör det till flytande vatten. En kondensavfuktare är lätt att använda eftersom den endast kräver någon form av vattenuppsamling innan den kan köra igång.

HUR FUNGERAR EN KONDENSAVFUKTARE?

Kondensavfuktaren är den vanligaste typen av avfuktare runt omkring oss. De finns både i fackhandeln som allmänna avfuktare till våra hem, men också som speciellt anpassade avfuktare för till exempel krypgrunder eller källare.

Speciellt anpassade kondensavfuktare som är skapta för avfuktning av våra byggnader tar även hänsyn till miljön och försöker minimera sina egna driftkostnader.

Fukten avleds till avloppssystemet i den fastighet där kondensavfuktaren är inkopplad. Den uppenbara fördelen med denna typ av avfuktare är att fukten leds bort från byggnaden, och därmed är huvudfaktorn som påverkar fuktnivåerna i huset helt borta.

VARMKONDENSERING - EN UPPFINNING FRÅN AIRWATERGREEN

Kondensavfuktare har länge haft problemet att de fungerar sämre eller inte alls i temperaturer under +15*C eftersom det bildas is i avfuktaren.

Detta problem har vi på Airwatergreen löst genom våra varmkondensavfuktare. Dessa avfuktare åstadkommer samma resultat som en traditionell kondensavfuktare, men med den stora fördelen att den fungerar effektivt även i lägre temperaturer.

VÅRA KONDENSAVFUKTARE

Vi erbjuder två serier av kondensavfuktare – kraftfulla REX och smidiga FLEX. Båda två arbetar lika energieffektivt i alla temperaturer.

FLEX är anpassad för mindre utrymmen med mindre fuktlaster på upp till 5 kg per dygn. Om fuktlasten är större än så används flera FLEX för att nå önskad kapacitet. FLEX är en smidig kondensavfuktare som lätt ansluts till elnätet och kopplas ihop med avloppet för vattenavledning. FLEX finns även med inbyggd Wifi, vilket förenklar styrningen och kontrollen av avfuktningen.

REX är anpassad för större fuktlaster på uppåt 30 kg per dygn. Det är också större i storleken och kan arbeta både självständigt i lokalen eller inbyggd i ert befintliga ventilationssystem. REX finns med trådlös Wifi och går att integrera med samtliga system på marknaden.

Utöver de uppenbara fördelarna med minskade drift- och underhållskostnader kan du med dessa kondensavfuktare minimera ventilationen, och på så sätt även förhindra ny fukt från att komma in i byggnaden. Detta minskar även uppvärmningskostnaderna, då luften inte behöver värmas lika ofta.

Kontakta oss!

Det finns såklart mycket mer att säga. Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret!