Vad är en kondensavfuktare?

En kondensavfuktare är en avfuktare som tar bort fukt från luften och gör det till flytande vatten. En kondensavfuktare är lätt att använda eftersom den endast kräver någon form av vattenuppsamling innan den kan köra igång.

HUR FUNGERAR EN KONDENSAVFUKTARE?

Kondensavfuktaren är den vanligaste typen av avfuktare runt omkring oss. De finns både i fackhandeln som allmänna avfuktare till våra hem, men också som speciellt anpassade avfuktare för till exempel krypgrunder eller källare.

Speciellt anpassade kondensavfuktare som är skapta för avfuktning av våra byggnader tar även hänsyn till miljön och försöker minimera sina egna driftkostnader.

Fukten avleds till avloppssystemet i den fastighet där kondensavfuktaren är inkopplad. Den uppenbara fördelen med denna typ av avfuktare är att fukten leds bort från byggnaden, och därmed är huvudfaktorn som påverkar fuktnivåerna i huset helt borta.

VARMKONDENSERING - TEKNOLOGI FRÅN AIRWATERGREEN

Varmkondensering utnyttjar fördelarna med kondensavfuktning men utan nackdelarna. Kondensavfuktare har länge haft problemet att de fungerar sämre eller inte alls i temperaturer under +15*C eftersom det bildas is i avfuktaren. Detta har vi löst och har nu över 100 kunder som har nytta av fördelarna.

Våra avfuktare ger en mer energieffektiv lösning som fungerar lika bra i alla temperaturer. Jämförande studier har gjorts av Statens Provningsanstalt (SP) med resultat som vi gärna delar med oss av.

Det som levereras av våra proukter är det vatten som tas ut ur luften och som enkelt kan samlas upp eller ledas ut i vanligt avlopp samt varm torr luft. Det gör dom enkla att installera och att ingen energi går till spillo.

VÅRA KONDENSAVFUKTARE

Vi erbjuder två serier av kondensavfuktare – smidiga FLEX och kraftfulla REX. Båda två arbetar lika energieffektivt i alla temperaturer.

FLEX är anpassad för mindre utrymmen med mindre fuktlaster på upp till 5 kg per dygn. För större  fuktlaster så används flera FLEX för att nå önskad kapacitet. FLEX är en smidig, bärbar kondensavfuktare som står på golvet eller fästs på väggen. Den kan lätt anslutas till elnätet och kopplas ihop med avloppet för vattenavledning. FLEX finns med inbyggd WiFi, vilket förenklar styrningen och övervakningen av avfuktningen.

REX är anpassad för större fuktlaster på upp mot 30 kg per dygn. Den är större i storleken och kan arbeta både självständigt i lokalen eller inbyggd som en del i ert befintliga ventilationssystem. REX finns med trådlös anslutning via WiFi och går att integrera med samtliga SCADA system på marknaden.

Utöver de uppenbara fördelarna med minskade drift- och underhållskostnader så kan du med dessa kondensavfuktare minimera ventilationen, och på så sätt även förhindra att ny fuktig luft tränger in i byggnaden. Detta minskar även uppvärmningskostnaderna, då inträngande kall luft inte behöver värmas.

Kontakta oss!

Det finns såklart mycket mer att säga. Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret!