Scroll to top

Kyrkor och Kulturminnen


Lower temperature without rising humidity levels

FUKTHANTERING AV KÄNSLIGA BYGGNADER

Avfuktning med hjälp av varmkondensering

För att kunna hålla en låg temperatur utan risk för fuktighetsrelaterad skada och dyra restaureringar.

Avfuktning som är lätt att installera utan omfattande ombyggnad eller rör.

SÄNK TEMPERATUREN
Varmkondensering gör det möjligt att sänka temperaturen i syfte att sänka energiförbrukningen i byggnader som inte används kontinuerligt, utan att riskera fuktskador och dyra restaureringar.

En torr och kall byggnad är en effektiv byggnad. Dessutom är kyrkorna ofta byggda för att hållas kalla. När det är dags för förättning, börja bara värma en dag eller två i förväg!

ENKEL INSTALLATION
Anslut ström och avledning av vattenet. Placera avfuktaren där du vill ha den och ställ in önskad fuktighetsnivå. Sedan är det bara att starta. Det behöver inte vara mer komplicerat.

Avfuktning med varmkondensering betyder att det inte finns något behov av skador på väggarna och ytorna. Vattnet avlägsnas genom en slang till närmaste avlopp eller samlas i en behållare. Enheten kan manövreras oberoende av inställda parametrar för fuktighetsnivå eller daggpunkt eller anslutas till ett externt styrsystem via Wifi eller Modbus-anslutning.

 

PRODUKTVAL
Beroende på byggnadens storlek kan en eller flera FLEX-avfuktare behövas. Eller en REX för större byggnader. En vanlig kyrka som är byggd i sten och som används från tid till annan och hålls vid 5 grader behöver typiskt 2 FLEX-enheter.

Relaterade produkter

FLEX eller REX