Scroll to top

FAQ


Vanliga frågor om avfuktning

Utmaningar med fukt

Typiska frågor om fukthantering

Luften i rummet är torr men rören rostar ändå! - Varför?

Den viktiga faktorn för att korrosion skall uppstår är daggpunkten på röret. Om röret är kallare än luften i rummet så är daggpunkten lägre vid röret och fukt i luften kommer att börja formas på röret med korrosion som ett resultat. Precis som en läsk kan du på en varm sommardag.

Vi kan beräkna daggpunkten och konfigurera avfuktaren för att använda sensorer och arbeta för att hålla rätt fuktighetsnivå för att undvika korrosion.

       

Daggpunktsdiagram

Rummet är fuktigt men jag vet inte vilken fuktnivån är. Kan ni hjälpa mig?

Ja, vi kan göra en fuktighetsutredning med hjälp av sensorer. Vi placerar dessa fuktsensorer i utvalda positioner under ett par veckor och kan baserat på data från dessa sensorer presentera en bedömning av fuktnivåerna över tid.

Baserat på dessa data kan vi ge oss råd om hur man går vidare beroende på typen av fuktighetsutmaningar med hjälp av en beräkningsmetodiken som vi har tagit fram.

  

I need to bring the water out of the underground chamber?

We have the equipment and can help you with the installation and install a drainage pump that takes the water out of the chamber.

Do I need to keep warming the room?

No you can lower the temperature. Our technology is just as efficient in cold air as in warm.

This has proven very successful in Churches and cultural buildings not always in use. No unnecessary heating is needed and our FLEX and REX keeps the humidity at just the right level. Saving both from lower heating costs and from an efficient dehumidifier.

Frågor om produkterna

Flex, Rex och Blackbox

Vad händer med vattnet som avfuktaren tar bort från luften?

Vattnet som tas ut ur luften levereras från utloppet på sidan av avfuktaren. En slang kan enkelt anslutas till anslutas så att vattnet kan levereras till ett avlopp elelr en tank.

Om inget avlopp finns tillgängligt så finns det speciellt utformade behållare tillgängliga. En fristående modell samt en behållare som samtidigt fungerar som en vagn på hjul för att enkelt flytta FLEX om det behövs.

Varför lutar FLEXen litet åt ena sidan?

FLEXen lutar för att skapa självdränering. Vattnet rinner ut ur maskinen utan att behöva använda någon pump. Detta minskar energiförbrukningen och minimerar antalet rörliga delar.

Det är en grön lampa som blinkar på panelen (inte fast sken). Vad gör jag då?

Om den gröna lampan ändras från ett stadigt ljus till att blinka så behöver avfuktaren service.

Det finns anvisningar i handboken under kapitel 6 – Service. Eller kontakta vår support på  support@airwatergreen.com.

Jag har ett kontrollsystem idag. Kan jag ansluta avfuktaren till det?

Ja, både FLEX och REX-modellen Integrate är förberedda för kommunikation via Modbus till styrnings- eller övervakningssystem.

Modellen Cloud kan anslutas via WIFI. Status från avfuktaren är tillgänglig, samt data från sensorer som registrerar fuktighet (Rh), temperatur mm som är tillgängliga.

Can I change the granulate myself?

Yes you can. The granulate needed for the exchange is delivered in a package. How do the replacement is described in the manual.

Avfuktningsmetoder

Vilken som är bäst beror på förutsättningarna. Vi försöker här nedan beskriva fördelarna och nackdelarna med de olika metoderna

Vad är varmkondensering och vad är det som gör den så effektiv?

Varmkondensering är en ny tekniknologi som har uppfunnits av Airwatergreen. Tekniken gör det möjligt att ta bort fukten ur luften (vatten) på ett energieffektivt sätt.

Den är byggd på ett fysiskt fenomen som kallas övermättnad. Det innebär att fuktigheten i ett steg i processen tas bort från luften i en behandling där luften inte kan hålla mer luftfuktighet. Det gör att fuken faller ut ur luften. Detta steg hanteras i en sluten kammare vilket gör den oberoende av omgivande temperatur. Det gör också så att all energi i processen hålls kvar i byggnaden eller konstruktionen (se bilden nedan).

Detta gör värmekondensation till mycket energieffektiv och oberoende av luftens temperatur. Varm, torr luft produceras i ena änden av enheten och vatten kommer ut ur en avtappning i andra änden.

Värmekondensation är energieffektiv i alla temperaturer ner till temperaturer under noll.

Är uppvärmning av luften en bra metod för avfuktning?

Att hålla luften varm kan knappast betraktas som en avfuktningsmetod eftersom ingen fukt tas ut ur luften.

Uppvärmning av luften kommer dock att sänka nivån för den relativa luftfuktigheten (Rh) eftersom varm luft kan ”hålla” mer luftfuktighet än kall luft. Inget vatten avlägsnas från byggnadens luft vilket innebär att uppvärmningen måste hållas igång för alltid för att undvika en för hög relativ luftfuktighet.

Hur fungerar det med ventilering?

Ventilation ska inte betraktas som avfuktning och kanske inte ens ett sätt att hantera luftfuktighet. Denna metod är ganska opålitlig eftersom den är helt berorende av utomhusklimatet. Kanske för du in mer luftfuktighet till byggnaden istället för att ta bort? Det är knappast lämpligt att öppna fönstret för att ventilera luftfuktigheten en regnig dag ??

Ventilation används ganska ofta eftersom det anses vara en billlig och enkel lösning. Men ventilation kan skapa mer problem än den löser. En typisk situation är när ventilationen släpper in varm fuktig luft i den svala krypgrunden under sommaren – inte en lämplig metod!

Hur skall man använda kondensering?

Vattendroppar skapas på en kall yta – detta är allmänt känt. Det beror på det faktum att kall luft inte kan innehålla samma mängdfukt som varm luft. Detta faktum kan användas i avfuktning eftersom det faktiskt tar ut vattnet från luften. Men samtidigt är detta fenomen också grunden till att korrosion och mögel uppstår i byggnader och konstruktioner!

För att använda kall kondensation som avfuktningsmetod måste luften värmas upp igen efter kondenseringen. I annat fall kommer den relativa luftfuktigheten att ligga på samma höga nivå.

Detta innebär att denna metod endast kan användas vid vissa temperaturer för att undvika isuppbyggnad vid den kalla ytan. Och energi behövs för att hålla luften varm såvida du inte är i ett tropiskt klimat.

Vad är sorptionsteknologi?

Sorptionsavfuktning anses vara den moderna avfuktningsmetoden som skapades på 50-talet i Sverige för att avfukta under svenska klimatförhållandena. Energieffektivitet var inte på dagordningen då. Under årens lopp har denna metod använts i många installationer.

Nackdelen med sorption är att den levererar varm luft med hög luftfuktighet som måste avlägsnas. Vanligtvis genom ett hål i väggen.

Detta gör det svårt att installera och att mycket energi förloras genom hålet i väggen. Det har varit en populär metod att använda eftersom det inte har funnits några alternativ.