Scroll to top

Om Bolaget

Idéen

Företaget grundades 2009 i Sverige av två unga ingenjörer som hade uppfunnit en ny metod för att skapa vatten från den fukt som finns i luften med hjälp av en energieffektiv metod.
Den ursprungliga tanken var att utveckla verktyg för att producera dricksvatten för människor i länder med brist.

Affären

Vi konstruerar, tillverkar och säljer produkter för luftavfuktning under alla klimatförhållanden ner till temperaturer under noll grader. Företagets produkter avlägsnar fukt och lukt effektiv i syfte att säkra byggnader, varor- och utrustnings kvalitet och hållbarhet. Och för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö.

Innovation

Våra produkter är baserade på den senaste varmkondenseringsteknologin. Företaget har en rad patent internationellt och investerar kontinuerligt i teknikutveckling. Företaget valdes ut som ett av Sveriges 33 mest framträdande teknikföretag 2016 av ledande svenska tidningar NyTeknik och Affärsvärlden.

Framtiden

En idé om hur man förenklar produktionen av luftvatten blev till världens mest energieffektiva teknik för luftavfuktning. Det blev produkter för kontroll av klimatet för en marknad som söker nya effektivare lösningar.
Företagets vision är att bli världsledande inom luftbehandling.