Energieffektiva lösningar

Nytänkande kondenseringsteknik som avfuktar effektivt även i låg temperatur.
Ingen kondens, ingen korrosion, inget mögel. Enkelt att installera.

FJÄRRVÄRME:
TORRT KLIMAT

Torrt klimat är tjänsten som garanterar en torr fjärrvärmekammare och en säker arbetsplats utan risk för bakterietillväxt.

För en fast månadskostnad per kammare tar ni kontroll över underhållsbudgeten. Ni försäkrar er mot fuktrelaterade skador i kamrarna och vet exakt vad underhållet kommer att kosta i år.

Inga fler akuta läckor pga korrosion på rören. Inga fler spruckna betongväggar i kamrarna. En långsiktig lösning för ert nät som undanröjer behovet av ständiga renoveringar.

VA:
Luktfritt klimat

Luktfritt klimat är tjänsten som kombinerar Airwatergreens avfuktningsteknik med luktborttagning. Håll pumpstationerna torra och luktfria oavsett utetemperatur.

Effektiv avfuktning underlättar hanteringen av dålig lukt. Airwatergreen säkerställer att klimatet i stationen hålls på rätt nivå och förhindrar att korrosion och kondensbildning uppstår. Ingen uppvärmning behövs utöver frostvakten.

Resultatet är en station som mår bättre och ett ledningsnät som kostar mindre. Dessutom slipper ni klagomål från boende i området eftersom stationen inte längre släpper ut illaluktande gaser.

Vatten och avlopp

Håll torrt i anläggningen med avfuktning som fungerar effektivt även i låga temperaturer. Ingen kondens, ingen korrosion, inget mögel. Enkelt att installera.

Kondenserande avfuktare som gör installationen snabb och okomplicerad. Oslagbar energieffektivitet i låga temperaturer. Full integration med alla styrsystem på marknaden.

Kyrkor och kulturminnen

Vi skyddar kyrkor och äldre byggnader från dyra renoveringar och saneringar orsakade av okontrollerad fukt.

Sänk temperaturen utan att fuktnivån stiger. Kondenseringsavfuktare som suger bort fukten och gör det till vatten som avlägsnas med slang. Enkel installation. Inga ingrepp i fasaden. Inget mögel.

Krypgrunder
under skolor

Vi skapar mögelfria skolbyggnader och en hälsosammare arbetsplats genom att hålla krypgrunden torr.

Effektiv kondenseringsteknik som inte kräver ventilation eller dyra installationsarbeten. Enkelt att installera, effektivt oavsett temperatur. Koppla upp och övervaka via nätet.

Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna till med att svara på frågor.

Vi har byggt upp ett kunnande runt utmaningar relaterade till fukt och har utvecklat metodik för att analysera olika avfuktningsbehov.

Ring oss på telefon 018-800 44 00 eller skicka en fråga via formulär genom att klicka på knappen.

VI SÖKER INSTALLATÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SERVICEFIRMOR

Vi söker lokala partners i hela Sverige med ett brett kontaktnät, intresse för nya produkter och en vilja att skapa nya lösningar för sina kunder. Är det er vi söker?
Ring vår Partner Manager Stefan på telefon 0727-33 58 48.