Scroll to top

Avlopp och Reningsverk


För en säker och hälsosam arbetsplats

ETT TORRT OCH LUKTFRITT RENINGSVERK

Oberoende av temperatur

MÅNGA TILLÄMPNINGAR FÖR VÅRA AVFUKTARE PÅ RENINGSVERK – ÖPPNA VATTENBÄDDAR, PUMPSTATIONER OCH UTRYMMEN UNDER MARK

Det gemensamma är behovet av en kontrollerad fuktnivå för att undvika korrosion och mögel men även för att minska bakteriell tillväxt. Vi behöver inte slå några hål i väggarna eller dra långa rör och vi är lika energieffektiva i kalla utrymmen. Det gör våra produkter speciellt lämpade för denna typ av installationer.

Vilket klimat ska en VA-byggnad ha?

Gränsen för korrosion går vid 60% relativ luftfuktighet. Håller man sig under det spar man enorma underhållspengar då alltifrån pumpar till elskåp förstörs när fuktnivån överstiger 60% RH.
Utrymmen där kemikalier hanteras kräver ofta specifika fuktnivåer.

 

KOMBINATION AV SKYDD OCH LUKTBEHANDLING
Luktbehandling med kolfilter fungerar bättre när luften är torr. Fuktig luft täpper till porerna vilket sänker förmågan att fånga de frätande luftburna molekylerna.

Luktfritt klimat
Effektiv avfuktning förenklar behandlingen av dålig lukt. Vi har definierat en paketerad lösning kallad LUKTFRITT KLIMAT som är speciellt utformad för att skapa en effektiv pumpstation och en säker arbetsplats. Och som gör att grannarna inte behöver irritera sig över tråkiga lukter. Detta är en paketerad lösning som ger dig en torr och luktfri pumpstation. Detta paket kan både köpas eller hyras. Det kan inte bli enklare!

Airwatergreen säkrar klimatet i stationen och förhindrar korrosion och kondensbildning. Ingen uppvärmning behövs förutom frostskydd. Resultatet är en hälsosammare station och ett nät som kostar mindre. Vi installerar en FLEX och en BLACKBOX på väggen (se nedan bilder). De kommer att hålla stationen torr och ta bort frätande och illaluktande molekyler. Du behöver inte äga någonting eller oroa dig för service.

Ingen korrosion, ingen kondensering, inget mögel.
En säker och hälsosam arbetsplats där personalen inte riskerar att må dåligt. Och det är lätt att installera med våra speciellt anpassade tillbehör.

INSTALLATIONER PÅ RENINGSVERK

Airwatergreen har idag ett stort antal installationer:

 • Reningsverk (bassänghallar, intagsrum, polymerrum)
 • Pumpstationer utan luktproblem (prata korrosion och temp-guard)
 • Pumpstationer med luktproblem (luktfritt klimat)

I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd relativ fuktnivå och i andra fall är den uppkopplad mot något befintligt övervakningssystem. Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning. Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!

 

PRODUKTVAL
Beroende på lokalen och förutsättningarna så får man välja modell av avfuktare samt utrustning och tillbehör.

Om det gäller pumpstationer så räcker det vanligtvis med en FLEX-enhet och vill man slippa tråkig lukt så väljer man en BLACKBOX.

 • FLEX Basic/Smart/Cloud/Integrate
 • Tillbehör/Optioner:
  • Väggfäste
  • Externa sensorer
  • BLACKBOX kolfilter
  • Anslutning mot övervakningssystem

Tveka inte att kontakta oss för en fukt- och klimatutredning för att definiera fuktnivåerna och för att utforma en lämplig lösning för ditt reningsverk!

5 tips för att spara pengar i VA-verksamhet

PDF med 5 konkreta tips!

Relaterad Produkt

BLACKBOX

BlackBox

FLEX

Luftavfuktaren gör att kolfiltret jobbar mer effektivt och håller längre. Och så blir det ingen rost eller mögel heller!