Airwatergreen levererar det du behöver för avfuktning och luftbehandling för rätt inomhusklimat.

Våra energieffektiva avfuktare, anpassade för en rad olika branscher är designade för att ge optimal luftkvalitet och fuktnivå. Våra kunder finns till exempel inom branscherna livsmedel, logistik och lager, vatten och avlopp och kulturhistoriska byggnader.

Patenterad teknologi för energieffektiva avfuktare ger lägsta möjliga energiförbrukning

Allt högre krav ställs på hållbar infrastruktur. Airwatergreen har utvecklat en ny teknologi för hantering av luftkvalitet. Luftavfuktare för att kontrollera luftfuktigheten och produkter för att bibehålla rätt inomhusklimat. Så kan vi styra både luftfuktighet och temperatur. Våra produkter är baserade på vår patenterade och beprövade teknologi som ger våra produkter unika fördelar.

Vi har en komplett produktportfölj

Hur stort är behovet? Det går att göra bedömningar av hur mycket fukt som behöver tas bort från luften, eller läggas till, för att hålla en önskad fuktnivå. Vilken kapacitet som behövs, kan variera mycket mellan olika lokaler. Vi har små bärbara enheter och mycket stora maskiner som alla är byggda för industriell miljö. Tillbehör finns, som exempelvis väggfästen till externa sensorer.

Enkelt att installera

Våra produkter för avfuktning och luftbehandling är enkla att installera och kräver minimalt underhåll. De är designade för att ge optimal luftkvalitet och fuktnivå direkt vid maskinen, vilket gör dem idealiska för en mängd olika miljöer. Det enda som behöver ledas bort är reducerat vatten vid avfuktning. Det gör också att du kan testa våra produkter, utan att behöva bygga om!

Egen support, distansövervakning och service

Airwatergreen har egen supportorganisation med stor vana och erfarenhet. Vi stöttar också gärna externa resurser med utbildning och information vid behov.

  • Alla våra maskiner kan övervakas på distans via vår cloudbaserade lösning vilket gör installationen driftsäker.
  • Kostnaderna för service och support kan minimeras, tack vare distansövervakning.
  • Alla maskiner kan integreras med befintliga driftövervakningssystem.
  • Enkelt underhåll. Vi använder standardkomponenter och undviker hälsofarliga ämnen.

Möjlighet att prova-på våra energieffektiva avfuktare

För att enklare hitta en optimal lösning för dina behov, kan vi på prov installera en av våra produkter i din lokal, och utvärdera.

Lägsta energiförbrukning

Vår patenterade teknologi använder avsevärt mindre energi än traditionella lösningar. Det har vi kunnat visa vid mätningar i alla våra installationer! En Livscykel- kalkyl som ofta räknas hem på 1–3 år.

Mindre slitage – längre livslängd

Håller man rätt fuktnivå och temperatur i luften i sina lokaler så kan man undvika korrosion och mögelbildning. Det blir även en hälsosam miljö att vistas i.

Minsta möjliga miljöbelastning

Airwatergreen adresserar 6 av FN utpekade miljömål. Det gäller både våra produkter och vårt sätt att arbeta. Vi undviker miljöfarliga ämnen och våra produkter är byggda för att hållas i drift under många år.

Airwatergreen hjälper allt från kyrkor till livsmedelsindustri

Bolaget startades av två unga ingenjörer i Uppsala kring en idé om att tillverka vatten från luft, för människor i områden där det är brist på dricksvatten. Med den här tekniken skulle man kunna få rent dricksvatten direkt från atmosfären. Affärsidén om att producera vatten har tagits över och drivs nu av företaget Drupps.

Tekniken visade sig kunna bli mycket kostnadseffektiv och längs vägen landade fokus mot ett annat stort behov, att kontrollera luftfuktighet i fastigheter och annan infrastruktur.

Airwatergreen är idag är ett etablerat innovationsföretag, en frisk fläkt på en traditionell marknad. I 8 länder löser vi våra kunders utmaningar på ett effektivare sätt, med hjälp av vår patenterade teknologi.Vår vision är att bli ledande på avfuktning och luftbehandling.

Branscher vi jobbar med

På Airwatergreen är vi specialiserade på att erbjuda skräddarsydda lösningar inom avfuktning och luftbehandling för en mängd olika branscher. Vår expertis sträcker sig från livsmedelsproduktion till logistik och lager, samt från kulturhistoriska byggnader till fastighetsförvaltning. Vi förstår de unika utmaningarna i varje sektor och anpassar våra lösningar för att möta specifika behov.

Luftbehandling inom livsmedel

Livsmedel

Att hålla rätt klimat vid produktion och hantering av livsmedel är viktigt både ur ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv. Att kunna göra det med god kontroll och till en unikt låg elförbrukning är en stor fördel! Det kan vi hjälpa dig med.

Lika energieffektiv vid låga temperaturer

Logistik och Lager

Airwatergreen avfuktningsteknik passar även i lagerlokaler som håller en låg temperatur då avfuktarna är lika energieffektiva ner till minusgrader. Eftersom våra avfuktare är mobila och enkla att installera, så kan dom enkelt omplaceras vid förändringar av fuktlasten.

Undvik mögelbildning och bakteriell tillväxt

Kulturhistoriska byggnader

Med smart avfuktning undviks fuktproblem som mögelbildning och bakteriell tillväxt. Att kunna minska uppvärmning av byggnader som inte används, till en lämplig nivå, gör det möjligt att drastiskt sänka driftkostnaderna och klimatfotspåren!

Luftavfuktning, stabil klimat året runt

Fastigheter

Fukt påverkar hela fastigheten. Allt ifrån byggnadselement till material och utrustning som förvaras där, kan drabbas av korrosion eller mögelbildning. De människor som befinner sig i lokalerna kan också ta skada av en felaktig fuktnivå. Vi kan leverera ett stabilt klimat året om, med vår CVP teknologi i produkten.

Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Vatten och Avlopp

Infrastrukturen för hantering av dricksvatten och avlopp är samhällskritiska funktioner, med byggnader som ligger både ovan och under mark. Rör, byggnader, instrument och annan utrustning är utsatta för korrosion och bakteriell tillväxt. Det är i många delar en tuff miljö. Vi kan hjälpa till att minska driftkostnader, skador och onödig uppvärmning.

Smart investering som har lång förväntad livscykel

Kraftindustri och distribution

Samhällskritisk infrastruktur och utrustning kräver tillförlitlighet. Höga fuktnivåer riskerar att leda till leda till korrosion och mögelbildning. Airwatergreen kan bidra till lägsta möjliga energiförbrukning och lägsta möjliga livscykelkostnad.

Kundrecensioner

Den här sommaren kunde vi hålla ett bra inomhusklimat för första gången! Med NEXTarna avfuktarna på plats så är jag inte orolig för hur det skall gå med inomhusklimatet över sommaren!
Alf Jacobsson
Fastighetssamordnare, Martin & Servera
Åtgärderna vi genomför nu effektiviserar och förbättrar vårt ledningsnät.
Lars-Olov Orre
Overingeniør vid Vann- Og Avløpsetaten, Oslo kommune
Vi har fått en mycket bättre miljö att vistas i och vi slipper den ”muggiga” lukten. Allt har funkat kanon sedan driftsättning!
Joakim Eriksson
Fastighetsägare, Bunkeberget

Bra klimat ger hållbar arbetsmiljö

Rätt luftkvalitet inomhus minskar risken för spridning av bakterier och ger en trivsammare arbetsplats. Ingen kondens på kalla ytor! Intelligenta och uppkopplade maskiner ger ett bra klimat på din arbetsplats.

Våra storsäljare