Airwatergreen blir medlemmar i Varim

Vatten- och Avloppsindustrin är ett av Airwatergreens viktigaste kundsegment där våra avfuktares egenskaper ger unika fördelar för våra kunder. Därför är det med stolthet som vi nu är medlemmar i Varim där vi kan samverka med andra leverantörer i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Varim bildades den 6 september 1967 och representerar idag, 50 år senare, 47 företag. Verksamheten i Varim har under årens lopp utvecklats och idag är Varim ett viktigt nätverk i VA-branschen.

Airwatergreen avfuktare skyddar den samhällsviktiga infrastrukturen från skador från korrosion och baktierell tillväxt vilket sänker underhållskostnaderna. Att våra avfuktare är lika effektiva även vid låga temperaturer gör det möjligt för vattenbolagen att sänka sina uppvärmningskostnader av lokaler och utrymmen som sällan används. Att avfuktarna dessutom är mycket enkla att installera utan onödiga dragningar av ventilationsrör ger en mycket bra investeringskalkyl.

Airwatergreen avfuktare bygger på den patenterade varmkondenseringsteknologin som ger en rad unika fördelar som låg energiförbrukning, enkel installation samt samma effektivitet även vid låga temperaturer. Det gör våra produkter speciellt lämpad vid installationer inom VA. Produkterna har utvecklats i Uppsala och tillverkas i Sverige.

Varim verkar för ett gott affärsklimat i VA-branschen så att vi leverantörer tillsammans kan hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som vårt samhälle står inför, såsom klimatförändringar, ökad urbanisering kontra avfolkningsbygder, kapacitetsbrister och behov av ny teknik för att möta nya krav.

Det viktiga som leverantör inom VA sektorn är att kunna leverera lösningar med fokus på kvalitet och med ett långsiktigt perspektiv.

“Utbytet av kunskaper och erfarenheter som sker när vi möts inom Varim är mycket viktigt för oss på Airwatergreen! Det gör det möjligt för oss att tillsammans med övriga medlemsföretag ta fram och leverera lösningar som relevanta för våra många kunder inom Vatten och Avloppsbranschen”, säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen.