Airwatergreen ställer ut på den internationella mässan Aquatech i Amsterdam den 5-8 november

Aquatech mässan kommer Airwatergreen att presentera hur man hanterar utmaningar med fukt på ett energieffektivt sätt vid installationer inom Vatten och Avlopp.

Airwatergreen är ett ledande svenskt luftbehandlingsföretag som tillhandahåller energieffektiv torkmedelsavfuktning för alla klimat. Våra prisbelönta avfuktare avlägsnar effektivt fukt och gör det möjligt att undvika skador från korrosion och mögel. Luftavfuktarna förlänger pumpstationers och tryckstegringsstationers livslängd och skapar en hälsosammare arbetsmiljö.

Med enkel plug-n-play-installation och samma energieffektivitet vid alla temperaturer är det möjligt att sänka energiförbrukningen med 80% i en pumpstation. Vi har nu över 500 installationer i åtta länder.

Besök oss i monter nr 11.108