Airwatergreen deltar vid Svenskt Vatten Dricksvattenkonferens 16-17 oktober

Airwatergreen ställer ut i samband med Svenskt Vatten Dricksvattenkonferens i Skellefteå den 16-17 oktober.

Med 100-tals installationer i tryckstegrings- och pumpstationer samt renings- och vattenverk så har Airwatergreen visat hur väl produkterna fungerar i dessa installationer. En 80% sänkning av energiförbrukningen görs möjlig i pumpstationer eftersom avfuktarna fungerar lika väl vid låga temperaturer.

Vår lösning Luktfritt klimat har valts som standard hos ett antal vattenbolag eftersom den både tar bort besvär med svavelväten och ger en torr pumpstation till en mycket låg installations- och driftskostnad.

Möt oss i utställningshallen så kan vi berätta mer!