Airwatergreen Energieffektiv avfuktning under byggprocessen omnämnd i LÅGAN rapport

Byggprocessen

Airwatergreen Energieffektiv avfuktning under byggprocessen omnämnd i LÅGAN rapport

En förstudie har utförts av LÅGAN* (samverkan för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) kring energianvändning för klimathållning och avfuktning under byggproduktion. Man har i studien bland annat konstaterat att:

  • Entreprenören betalar för byggprojektens energifakturor i 2/3 av projekten
  • Byggherren ställer sällan krav på klimathållande och avfuktande utrustnings energieffektivitet

Airwatergreen teknologi gör det idag möjligt att sänka energiförbrukningen relaterad till avfuktning under byggprocessen drastiskt. Detta har bland annat testats av Vasakronan vid byggnation av Celsius fastigheten i Uppsala. Vår teknologi är mer energieffektiv än traditionell teknologi och fungerar lika väl vid låga temperaturer vilket även sänker kravet på onödig uppvärmning under byggprocessen. En någorlunda tät fastighet behövs för att kunna sänka den relativa fuktnivån till önskvärd nivå.

LÅGAN konstaterar att Byggherren sällan ställer krav på energieffektivitet utan förlitar sig på hyrfirmorna som i sin tur tjänar pengar på att hyra ut mycket utrustning under lång tid. Då det oftast är entreprenören som betalar energifakturan så är det viktigt att man engagerar sig i vilken lösning som används för att hantera fukten under byggprocessen.

Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som ger en rad unika fördelar. Teknologin heter varmkondensering och en av fördelarna är att kunna genomföra avfuktning vid alla temperaturer, ända ner till minusgrader. Att kunna sänka sin energiförbrukning både genom sänkt temperatur i utrymmet och genom att våra produkter är mer effektiva uppskattas av många av våra kunder. En annan fördel är att inga omfattande rördragningar behövs – vilket drastiskt förenklar installationen!

Med våra produkter installerade så har skador i installationer i fuktiga lokaler och i bergrum har minskat. Bland annat genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar samt genom att stoppa mögelbildning. Att sänka luftfuktigheten minskar mögeltillväxt samt ger en bättre arbetsmiljö genom en minskad bakterieutveckling.

“Våra produkter kan göra stor skillnad under byggprocessen. Det har genomförda projekt visat och LÅGAN rapporten bara bekräftar hur viktigt det är att man tar in ny teknologi inom detta område för att kunna sänka energiförbrukningen”, säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen AB

 

For further information, please contact:

CEO Bo Tiderman
Phone 070-581 82 72
bo.tiderman@airwatergreen.com

*Förstudien har genomförts av organisationen LÅGAN inom området energianvändning för klimathållning och avfuktning under byggproduktion. LÅGAN (samverkan för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. Projektet har utförts under tiden september 2019 till november 2019 och har finansierats av Energimyndigheten.

www.laganbygg.se