Airwatergreen hjälper 100-tals församlingar att sänka sin elförbrukning

Airwatergreen hjälper 100-tals församlingar
Airwatergreens luftavfuktare arbetar med egen svensk patenterad teknik som gör dom energieffektiva, lika effektiva även vid låga temperaturer samt mycket enkla att installera.

Med höga elpriser så ökar kostnaden för driften av kyrkorna dramatiskt. Det finns samtidigt krav på att förvaltning sker av Sveriges kyrkor så att dom bevaras väl. I detta ingår att se till att undvika skador från för höga fuktnivåer. Därför håller man ofta kyrkorna uppvärmda året runt oavsett om det genomförs förrättningar eller inte. Det kostar mycket energi!

Det många kyrkor gör nu är att minska på uppvärmningen för att på det sättet sänka sin elförbrukning. För att hindra att den relativa fuktnivån stiger till nivåer då mögelbildning och andra fuktrelaterade skador kan uppstå, så använder man Airwatergreens luftavfuktare. Med rätt teknisk lösning så finns det möjlighet att sänka sin elförbrukning med över 80%.

Fördelen med Airwatergreens luftavfuktare är att dom är lika effektiva även vid låga temperaturer och användas utan åverkan på byggnaden. Torr luft och vatten produceras vid maskinen och vattnet kan antingen ledas bort till en golvbrunn eller fångas i en behållare för vidare hantering. Med luftavfuktarna på plats så är det att undvika onödig uppvärmning i kyrkobyggnaderna när de inte används.

Under 2018 publicerade Lunds stift en rapport med Rekommendationer för inneklimat i Lunds stifts kyrkor. Där har man definierat vilken relativ fuktnivå som skall råda i stiftets kyrkobyggnader för att uppnå ett gott inneklimat sett till kyrkornas konstruktion, inventarier, inredning samt person och besökare.

Airwatergreens luftavfuktare arbetar med egen svensk patenterad teknik som gör dom energieffektiva, lika effektiva även vid låga temperaturer samt mycket enkla att installera. Fördelar som kommer väl till pass vid användande i kyrkobyggnader. Idag finns Airwatergreens luftavfuktare installerade i över 200 kyrkor. Antingen styrda av ett befintligt fastighetsstyrsystem eller inställda på önskade börvärden på fuktnivå. 


Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv luftbehandling i alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Produkterna bygger på patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, plug ́n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer. Vi har idag över 700 installationer i 8 länder.

 

Vill du fråga om något?​