fbpx Scroll to top

5 tips att spara energi

5 tips att spara energi till din VA verksamhet

Att driva och upprätthålla en långsiktigt hållbar Vatten- och Avloppsfunktion i kommunen ställer höga krav på både beslutsfattare och driftpersonal. Utan en fungerande vatten- och sanitetshantering fungerar inte vårt samhälle och därför är det extra viktigt att hela tiden försöka arbeta smartare. Vart kan vi använda ny teknik för att vinna tid? Hur får vi med oss alla i organisationen i nya arbetssätt? Vilka investeringar kan vi göra nu för att slippa göra stora investeringar på lång sikt?!

Alla dessa frågor finns inom alla VA-verksamheter runtom i Europa. Det finns ett par enkla åtgärder som man bör försöka införa så fort det går, om man inte redan hunnit göra det:

  1. Sänk uppvärmningen där den inte behövs

Elkostnaden är en av de största utgiftsposterna inom alla VA-verksamheter. Inte nog med att vi är beroende av elen för att driva våra verk, så går en stor del av elektriciteten idag åt att värma upp VA-byggnader såsom verk och pumpstationer. Det går åt oerhörda mängder el att värma en VA-byggnad eftersom vattnet i bassänger och ledningar hela tiden är kallt, eller svalt, och därmed har en kylande effekt.

Om uppvärmningen sker för att hålla den relativa fuktnivån under kontroll så sluta med det! Det går nu att avfukta kall luft lika effektivt. Och varm fuktig luft ger kondens på kalla rör hur mycket man än värmer upp.

  1. Byt ut äldre utrustning mot ny teknik

Det är naturligtvis en fråga om återbetalningstid på nyinvesteringar. Faktum är det hela tiden görs banbrytande framsteg till smartare och mer energieffektiva lösningar på gamla problem. Visste du till exempelvis att Airwatergreens avfuktare förbrukar hälften så mycket el som andra avfuktare, för att göra exakt samma jobb? Testat av Statens Provningsanstalt!

  1. Arbeta mer med distansövervakning och IoT

Att vi kan koppla upp mer eller mindre allt idag är känt. Att vi kan göra det för att spara pengar är ofta förbisett. Undrar hur stor del av arbetstiden hos ledningsnätets personal som går åt till att åka mellan pumpstationer och ventilkammare? Många problem behöver på-platsen-service för att fixas. Men för att upptäcka problemen behöver vi allt som oftast inte vara på plats, det kan vi få larm om via intelligenta styr- och övervakningssystem. Och information om vad som behöver fixas.

  1. Hantera luktproblem smartare

Det finns mängder med åtgärder för att hantera luktproblem. Aktivt kol är en av de mest beprövade teknikerna och definitivt en kostnadseffektiv lösning. I många fall riskerar dock aktivt kol att bli en dyr lösning eftersom man glömmer bort att ta bort fukten ur luften. Gör man inte det så kommer man behöva byta kol onödigt ofta och det är dyrt. Kombinera därför alltid aktivt kol med avfuktning så blir det billigare, och luktar bättre längre.

  1. Gör gemensamma inköp

Det finns inget som är så kostsamt som att köpa få enheter av någonting många gånger. Det är dyrt att investera i en pumpstation, eller ett yttre verk, åt gången. Gör samlade inköp och ta helhetsgrepp för att förbättra en större del av verksamheten. Genom inköpscentraler som Sinfra kan man komma åt smarta ramavtal och genom att gå samman med andra kommunala verksamheter så kan man nå större volymer och naturligtvis få bättre priser.

 

Hör gärna av er till oss på Airwatergreen om ni vill ha fler smarta tips.

Lycka till så hörs vi!