fbpx Scroll to top

AWG beviljas patentskydd i EU

Uppsalabaserade Airwatergreen beviljas patentskydd inom EU för sin disruptiva avfuktningsteknologi som möjliggör energieffektiv avfuktning med kondensering oavsett lufttemperatur. Airwatergreen har sedan tidigare beviljats patentskydd för USA, Kina och Ryssland. Därmed stärks positionen som utmanare och teknikledare på avfuktningsmarknaden.

Uppsalabaserade Airwatergreen, utvecklare av energieffektiva avfuktnings- och lukthanteringssystem, beviljas patentskydd av den europeiska patentmyndigheten för sin disruptiva avfuktningsteknologi som möjliggör energieffektiv avfuktning med kondensering oavsett temperatur. Bolaget har sedan tidigare patentskydd i USA, Kina och Ryssland. Därmed stärks positionen som utmanare och teknikledare på avfuktningsmarknaden.

Airwatergreen har utvecklat metoden Varmkondensering som möjliggör energieffektiv avfuktning oavsett temperatur. Tekniken omvandlar luftburen fukt till vatten vilket inte enbart gör installationen enklare, billigare och snabbare, den möjliggör kondensering som avfuktningsmetod för en rad helt nya industriella applikationer.

Ett exempel på ny applikation är avfuktning av det europeiska fjärrvärmenätet som i princip helt ligger under jord. Detta nätverk innehåller tiotusentals underjordiska kopplingspunkter som är svårt fuktangripna. Här har Varmkondenseringen visat sig vara en livräddare och sparar kunderna stora underhållsbelopp årligen.

”En målsättning är att sätta en ny allmän teknikstandard för energieffektiv avfuktning, och vi vill höja ribban för vilken energieffektivitet som kunderna kan förvänta sig av en modern avfuktare”, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen. ”Patentskyddet är värdefullt för en utmanare som Airwatergreen, inte minst för att det visar kunderna att vår teknik är något helt nytt.”

I dag finns Airwatergreens kunder främst i Norden och Tyskland, och kunderna kommer idag huvudsakligen från vatten- och avloppsindustrin, fjärrvärmeindustrin och fastighetsförvaltning. Potentiella nya marknadsområden i närtid är byggindustrin, godshantering och offentliga anläggningar.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.