Category Archives: Nyheter

Airwatergreen deltar vid Svenskt Vatten Dricksvattenkonferens 16-17 oktober

Airwatergreen ställer ut i samband med Svenskt Vatten Dricksvattenkonferens i Skellefteå den 16-17 oktober. Med 100-tals installationer i tryckstegrings- och pumpstationer samt renings- och vattenverk så har Airwatergreen visat hur väl produkterna fungerar i dessa installationer. En 80% sänkning av energiförbrukningen görs möjlig i pumpstationer eftersom avfuktarna fungerar lika väl vid låga temperaturer. Vår lösning

Airwatergreen ställer ut på VIND2019, den nordiska vindkraft konferensen den 23-24de oktober i Stockholm

Airwatergreen ställer ut på den nordiska Vindkraft konferensen VIND2019 i Stockholm den 23-24 oktober Airwatergreens luftavfuktare är särskilt lämplig för installationer i vindkraftverk för att skydda mot kondens och fuktskador. En enkel plug-n-play installation utan behov av ventilationsrör ger minimala installationskostnader. Samma energieffektivitet vid alla temperaturer ner till minusgrader ger låga driftkostnader. Den intelligenta torkmedelsavfuktaren

Airwatergreen ställer ut på den internationella mässan Aquatech i Amsterdam den 5-8 november

På Aquatech mässan kommer Airwatergreen att presentera hur man hanterar utmaningar med fukt på ett energieffektivt sätt vid installationer inom Vatten och Avlopp. Airwatergreen är ett ledande svenskt luftbehandlingsföretag som tillhandahåller energieffektiv torkmedelsavfuktning för alla klimat. Våra prisbelönta avfuktare avlägsnar effektivt fukt och gör det möjligt att undvika skador från korrosion och mögel. Luftavfuktarna förlänger pumpstationers