fbpx Scroll to top

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som har utvecklat en komplett övervakningslösning med kommunikation, statistik och analys av fjärrvärmeledningar. Det är ett efterfrågat komplement till Airwatergreen lösningar för avfuktning.

Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som ger en rad unika fördelar. En av fördelarna är att kunna genomföra avfuktning vid alla temperaturer, låga och höga, med en betydligt lägre energiförbrukning än vad som tidigare har varit möjligt.

Inom fjärrvärme har Airwatergreens installationer av avfuktare minskat skador på kamrarna genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar. Att sänka luftfuktigheten minskar även mögeltillväxt samt ger en bättre arbetsmiljö genom en minskad bakterieutveckling. Airwatergreen koncept för Torrt klimat finns nu installerat på ett antal platser och har mött stor uppskattning hos driftsansvariga.

Wideco har under många år utvecklat en komplett hostinglösning med mjukvaror som hanterar kommunikation, statistik och analys av kundens övervakningsenheter och där Wideco idag på ett effektivt och driftsäkert sätt övervakar allt från fjärrvärmeledningar till tusentals enheter för nivåövervakning av fjärrvärmekamrar över hela världen. Systemet går under namnet WiDetect Online. Widetect Online övervakning är en kraftfull lösning för övervakning av installationer i fjärrvärmekamrar. Systemet möjliggör en kontinuerlig övervakning av status på installationen, vilket leder till förenklad service och underhåll.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.