fbpx Scroll to top

Airwatergreen ser till att sommarkvällen doftar gott

Airwatergreen ser till att sommarkvällen doftar gott

Ett vanligt problem när nya bostadsområden byggs är att redan etablerad infrastruktur för avloppshantering hamnar nära ny bebyggelse. Pumpstationer kan periodvis sprida dålig lukt till stor irritation hos grannar som vill ägna varma sommarkvällar åt att njuta utomhus. För att undvika detta har vi tagit fram paketet Luktfritt klimat. En uppskattad kombination av avfuktning och borttagning av lukt.

Pumpstationer distribuerar avloppsvatten till reningsanläggningar och det finns tusentals pumpstationer runt alla större och medelstora samhällen i Sverige, ofta diskret placerade och utformade för att inte dra uppmärksamhet till sig. Svavelväten bildas från avloppsvattnet och sprids från pumpstationen ut i dess omgivning. Det krävs väldigt små koncentrationer för att den starka lukten skall uppmärksammas av de som vistas i närheten. Rekommenderat gränsvärde är 5 ppm (miljondelar) under 8 timmar men även betydligt lägre nivåer kan upplevas som besvärande. Detta leder ibland till stor irritation eftersom lukten förstör trivseln. Ett vanligt förekommande klagomål hos många kommuner.

Ett bra sätt att ta bort svavelvätemolekyler är att använda kolfilter. Ett modernt kolfilter tar effektivt bort svavelväte och även andra molekyler och partiklar från luften. Det viktiga är att se till att kolfiltret fungerar så effektivt som möjligt och det gör det om luften som når filtret hålls torr. Fuktig luft sätter nämligen snabbt igen kolfiltret.

Airwatergreen paket Luktfritt klimat består av en luftavfuktare av modellen FLEX samt ett kolfilter kallat BLACKBOX speciellt utformade för att passa in i de utrymmeseffektiva pumpstationerna. Ett stort antal Vatten & Avloppsbolag runt om i Sverige har installerat denna lösning med gott resultat och nöjda grannar.

        

https://www.mynewsdesk.com/se/airwatergreen/pressreleases/airwatergreen-ser-till-att-sommarkvaellen-doftar-gott-2571738

Related posts

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.