fbpx Scroll to top

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

NORDBYGG visar vi på Airwatergreen hur man kan hantera fuktproblem mer effektivt.

Våra kunder har fått ett bättre arbetsklimat och har sänkt sina kostnader med våra produkter. Vår teknologi – varmkondensering – ger lika
bra avfuktning ner till minusgrader och med enklast möjliga installation.

Kom till vår monter A44:18 så visar vi hur det går till!

Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som
ger en rad unika fördelar. Teknologin heter varmkondensering och en av fördelarna är att kunna genomföra
avfuktning vid alla temperaturer, ända ner till minusgrader, med en betydligt lägre energiförbrukning än vad som
tidigare har varit möjligt. En annan fördel är att all tillförd energi bevaras i utrymmet/lokalen och att inga omfattande
rördragning behövs vilket drastiskt förenklar installationen.

Med våra produkter installerade så har skador i installationer under mark och under hus minskat. Bland annat
genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar samt genom att stoppa mögelbildning. Att sänka
luftfuktigheten minskar mögeltillväxt samt ger en bättre arbetsmiljö genom en minskad bakterieutveckling.
Airwatergreens koncept för Torrt klimat finns nu installerat på ett flertal platser och har mött stor uppskattning hos
driftsansvariga.

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets
produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt
skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska
länderna. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på
teknikutveckling. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Related posts

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.