fbpx Scroll to top

Klimatsmart avfuktning på VA mässan i Jönköping

På VA-mässan visar vi på Airwatergreen hur man hanterar fuktproblem på ett energieffektivt sätt. Våra kunder får ett bättre arbetsklimat och sänkta driftkostnader med våra VA-anpassade produkter. Vår teknologi – varmkondensering – erbjuder energieffektiv avfuktning genom hela temperaturspannet, med enklast möjliga installation. Kom till vår monter B03:100 så visar vi hur det går till!

VÄRLDSPREMIÄR. I samband med VA-mässan lanserar vi en ny funktion kallad Temp guard. Temp guard har byggts in i vår mindre avfuktare FLEX efter önskemål från våra VA-kunder. Med Temp guard aktiverad hålls mindre VA-byggnader frostfria under vinterhalvåret, utan behov av extern uppvärmning. Från och med nu behöver alltså inte våra kunder köpa el-värmare eller laga gamla radiatorer!

KLIMATSMART. Med våra produkter installerade så avstannar korrosions- och mögelförlopp, och kondensutfällning på kalla ytor är ett minne blott! Utöver lägre underhållskostnader och en säkrare drift tillser vi att driftpersonalen får en trevligare och säkrare arbetsmiljö!

LÖSER ÄVEN LUKT. Vår unika lösning Luktfritt klimat tar bort svavelväten och andra luktpartiklar från avloppsbyggnader. Fuktig sumpluft gör normalt att porerna i aktivt kol fylls av vattenpartiklar och slutar att ta upp lukt. Med Luktfritt klimat blandas sumpluften med frisk, avfuktad luft, så att kolet bibehåller sin upptagningsförmåga och servicebehovet minskar radikalt.

“- Man blir stolt och glad när man ser den nytta våra produkter gör för våra många kunder och att vi samtidigt bidrar till en sänkt energiförbrukning! Produkterna har en genomsnittlig återbetalningstid på tre år, vilket är unikt för investeringar inom VA-branschen” säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen AB

PRISBELÖNAD INNOVATION. Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som ger en rad unika fördelar. Teknologin heter varmkondensering och en av fördelarna är att kunna kondensera luftburen fukt effektivt vid alla temperaturer, ända ner till minusgrader. Aggregaten är uppkopplingsbara och har alla smarta funktioner man kan önska av en avfuktare. En annan fördel är att inga omfattande rördragningar behövs – vilket drastiskt förenklar installationen!

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.