fbpx Scroll to top

Airwatergreen skyddar infrastruktur för fjärrkyla

Airwatergreen skyddar infrastruktur för fjärrkyla

Effektiv kylning av offentliga lokaler som skolor och sjukhus sker idag på många orter med hjälp av fjärrkyla. Kylan distribueras via infrastruktur som ofta ligger under mark där det lätt uppstår utmaningar med fukt. På kalla rör uppstår lätt kondens som Airwatergreen varmkondenserande avfuktare hanterar på ett mycket energieffektivt sätt och med enkla installationer.

Kallt fjärrkylavattnet pumpas i fjärrkylanätet, ett nät som i Stockholm uppgår till 250 km. Fjärrkylavattnet kommer till fastigheten där det kyler det vattnet i husets kylsystem med hjälp av en värmeväxlare. Husets kylsystem kyler sedan luften så att det blir svalt och skönt. Det ligger stora investeringar i den infrastruktur som används och det är viktigt att skydda denna mot korrosion, mögel och bakteriell tillväxt, som lätt uppstår om inte fukten hålls på rätt nivå.
Airwatergreen har utvecklat en patenterad teknologi för avfuktning kallad varmkondensering. Denna teknologi ger en rad unika fördelar som idag kommer till nytta vid installationer i 7 länder. En halverad energiförbrukning är en av fördelarna, En annan är att teknologin är lika effektiv vid alla temperaturer även ner till minusgrader. Teknologin medger även en mycket enkel installation utan fördyrande dragningar av ventilationsrör.

Varmkondensering går ut på att separera vatten från luft med genom att skapa ångtryck i en sluten kammare. På så vis är energikostnaden densamma oavsett vilket klimat man använder produkterna i. All investerad energi återgår dessutom till byggnaden i form av värme. Att det dessutom är enkelt att installera dessa avfuktare utan påverkan på fasader gör dom speciellt lämpade för installation under mark och i känsliga byggnader som kyrkor där Airwatergreen idag har ett 100-tal installationer runt om i Sverige.

Vatten och Avloppsindustrin (VA) har tagit till sig teknologin och har stor nytta av produkterna genom att skydda pumpstationer och andra byggnader från korrosion och mögel.

– Man blir stolt och glad när man ser den nytta våra produkter gör för våra många kunder och att vi samtidigt bidrar till en sänkt energiförbrukning! Produkterna har en genomsnittlig återbetalningstid på 3-5 år” säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen AB.

Related posts

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.