fbpx Scroll to top

FAQ


Vanliga frågor om våra produkter och avfuktning

Utmaningar med fukt

Typiska frågor om fukthantering

Vet du hur man räknar ut kWh per kilo vatten?

Energieffektiviteten på en avfuktare mäts i energiåtgången för att utvinna ett kilo vatten från luften, i det klimat den ska arbeta i. På produktblad kan man se avfuktarens kapacitet vid olika temperatur & fuktnivåer angivet i relativ fuktnivå [%Rh]. Där anges kapaciteten i antal kilo vatten per timme, sedan multiplicerar man det med avfuktarens effektförbrukning, så får man kostnaden för att avfukta!

Viktigt är att använda rätt temperatur och fuktnivå vid jämförelser! Speciellt om man också vill spara energi genom att sänka temperaturen i lokalen. Bra fuktnivå i de flesta lokaler är under 60%Rh. Då slipper man mögel och korrosion.

Samtliga äldre tekniker kräver mer energi vid lägre temperaturer. Airwatergreen varmkondenseringsteknik är den enda som är helt oberoende av vilket klimat avfuktaren arbeta i.

Med FLEX-serien kostar det bara 2 KWh att utvinna 1 kilo vatten från luften enligt test av Statens Provningsanstalt, med REX-serien ca 1,5 KWh per kilo vatten.

 

Bild på en graf som visar FLEX´s energieffektivitet

Se diagram av Statens Provningsanstalt (SP) (RISE)

Vill du ha hjälp med beräkning av fukt eller livscykelkalkyl för nästa avfuktningsköp så maila oss på info@airwatergreen.com

Luften i rummet är torr men rören rostar ändå! - Varför?

Den viktiga faktorn för att korrosion skall uppstår är daggpunkten på röret. Om röret är kallare än luften i rummet så är daggpunkten lägre vid röret och fukt i luften kommer att börja formas på röret med korrosion som ett resultat. Precis som en läsk kan du på en varm sommardag.

Vi kan beräkna daggpunkten och konfigurera avfuktaren för att använda sensorer och arbeta för att hålla rätt fuktighetsnivå för att undvika korrosion.

       

Daggpunktsdiagram

Rummet är fuktigt men jag vet inte vilken fuktnivån är. Kan ni hjälpa mig?

Ja, vi kan göra en fuktighetsutredning med hjälp av sensorer. Vi placerar dessa fuktsensorer i utvalda positioner under ett par veckor och kan baserat på data från dessa sensorer presentera en bedömning av fuktnivåerna över tid.

Baserat på dessa data kan vi ge oss råd om hur man går vidare beroende på typen av fuktighetsutmaningar med hjälp av en beräkningsmetodiken som vi har tagit fram.

  

Hur får jag bort vattnet?

Vi har utrustningen och kan hjälpa dig med installationen och om så behövs installera en dräneringspump som tar ut vattnet ur utrymmet om det ligger under mark och det inte finns någon golvbrunn eller avloppo..

Behöver jag hålla värmen uppe i rummet?

Nej, du kan sänka temperaturen. Vår teknik är lika effektiv i kall luft som i varm.

Detta har visat sig mycket framgångsrikt i kyrkor och byggnader som inte alltid används. Ingen onödig uppvärmning behövs och vår FLEX och REX håller luftfuktigheten på rätt nivå. Det gör att man kan spara energi både från lägre värmekostnader och från en mer effektiv avfuktare.

Frågor om produkterna

Flex, Rex och Blackbox

Hur säkerställer jag att det ej blir för kallt i utrymmet?

Med den nya funktionen Temp Guard i Flex så kan du säkerställa att utrymmet håller sig frostfritt med det inbyggda elementet som värmekälla.

Läs mer här om Temp Guard

Hur energieffektiva är era avfuktare egentligen?

För att vara helt säkra på vår sak så lät vi Statens Provningsanstallt (numera RISE) testa vår avfuktare och jämföra med en traditionell sorptionsavfuktare.

Resultatet från det testet visar att våra avfuktare förbrukar hälften så mycket energi för att avfukta samma mängd vatten.

Vill du läsa hela testet? Klicka HÄR.

Vad händer med vattnet som avfuktaren tar bort från luften?

Vattnet som tas ut ur luften levereras från utloppet på sidan av avfuktaren. En slang kan enkelt anslutas till anslutas så att vattnet kan levereras till ett avlopp elelr en tank.

Om inget avlopp finns tillgängligt så finns det speciellt utformade behållare tillgängliga. En fristående modell samt en behållare som samtidigt fungerar som en vagn på hjul för att enkelt flytta FLEX om det behövs.

Varför lutar FLEXen litet åt ena sidan?

FLEXen lutar för att skapa självdränering. Vattnet rinner ut ur maskinen utan att behöva använda någon pump. Detta minskar energiförbrukningen och minimerar antalet rörliga delar.

Det är en grön lampa som blinkar på panelen (inte fast sken). Vad gör jag då?

Om den gröna lampan ändras från ett stadigt ljus till att blinka så behöver avfuktaren service.

Det finns anvisningar i handboken under kapitel 6 – Service. Eller kontakta vår support på  support@airwatergreen.com.

Jag har ett kontrollsystem idag. Kan jag ansluta avfuktaren till det?

Ja, både FLEX och REX-modellen Integrate är förberedda för kommunikation via Modbus till styrnings- eller övervakningssystem.

Modellen Cloud kan anslutas via WIFI. Status från avfuktaren är tillgänglig, samt data från sensorer som registrerar fuktighet (Rh), temperatur mm som är tillgängliga.

Kan jag byta granulat själv?

Ja absolut.

Det granulat du behöver för utbytet levereras i en förpackning. Hur man skall göra beskrivs i manualen (finns att ladda ner från FLEX Och REX nedladdningssida).

Avfuktningsmetoder

Vilken som är bäst beror på förutsättningarna. Vi försöker här nedan beskriva fördelarna och nackdelarna med de olika metoderna

Vad är varmkondensering och vad är det som gör den så effektiv?

Varmkondensering är en teknik där man i ett första steg fångar fukten i en adsorbent som därefter torkas ut i en sluten varm kondenseringsprocess. Ut levereras vatten samt torr luft. Inga anslutningar utom avledning för vatten behövs vilket gör installationen enkel samt att all tillförd energi stannar i lokalen och inte ventileras ut. Med Airwatergreens teknologi som gör att avfuktaren oberoende av temperatur jobbar lika effektivt i alla klimat och kan därför avfukta även i minusgrader.

Hur varmkondensering fungerar som metod är i detalj beskrivet i denna rapport Modeling a novel sorption dehumidification method – skriven av Per D

Är uppvärmning av luften en bra metod för avfuktning?

Att hålla luften varm kan knappast betraktas som en avfuktningsmetod eftersom ingen fukt tas ut ur luften.

Uppvärmning av luften kommer dock att sänka nivån för den relativa luftfuktigheten (Rh) eftersom varm luft kan “hålla” mer luftfuktighet än kall luft. Inget vatten avlägsnas från byggnadens luft vilket innebär att uppvärmningen måste hållas igång för alltid för att undvika en för hög relativ luftfuktighet.

En studie gjord vid Uppsala universitet visar att det är ungefär 5 gånger mer energikrävande att hålla samma relativa luftfuktighet med hjälp av uppvärmning mot att använda avfuktning. Vill du läsa studien så finns den tillgänglöig för nedladdning HÄR.

Hur fungerar det med ventilering?

Ventilation bör inte betraktas som avfuktning eftersom inget vatten tas bort från luften. Metod är helt berorende av utomhusklimatet och hur termperaturen är ute i förhållande till temperaturen i utrymmet som har utmaningar med fukt. Kanske för du in mer luftfuktighet till byggnaden istället för att ta bort?

Ventilation används ganska ofta eftersom det anses vara en billlig och enkel lösning. Men ventilation kan skapa mer problem än den löser. En typisk situation vi ofta ser är när ventilationen släpper in varm fuktig luft i den svala krypgrunden under sommaren – inte en lämplig metod!

Hur skall man använda kondensering?

Vattendroppar skapas på en kall yta – detta är allmänt känt. Det beror på det faktum att kall luft inte kan innehålla samma mängdfukt som varm luft. Detta faktum kan användas i avfuktning eftersom det faktiskt tar ut vattnet från luften. Men samtidigt är detta fenomen också grunden till att korrosion och mögel uppstår i byggnader och konstruktioner!

För att använda kall kondensation som avfuktningsmetod måste luften värmas upp igen efter kondenseringen. I annat fall kommer den relativa luftfuktigheten att ligga på samma höga nivå.

Detta innebär att denna metod endast kan användas vid vissa temperaturer för att undvika isuppbyggnad vid den kalla ytan.

Vad är sorptionsteknologi?

Sorptionsavfuktning anses vara den moderna avfuktningsmetoden som skapades på 50-talet i Sverige för att avfukta under svenska klimatförhållandena. Under årens lopp har denna metod använts i många installationer.

Metoden går ut på att man fångar fukten i luften i ett sakta roterande hjul för att i steg två torka hjulet med varm luft. Den varma luften fångar då åter fukten som sedan typiskt leds ut genom ett hål i väggen.

Installation kan lätt bli kostsam beroende hur man kan leda ut luften och energi förloras genom hålet i väggen.