fbpx Scroll to top

Fjärrvärme & kyla – Torrt klimat


Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Relaterade produkter

FLEX

TORRT OCH UTAN KORROSION

Kammare och installationer under mark

Hög luftfuktighet orsakar skador på fjärrvärmenätet för många miljoner varje år. Det kan kännas torrt i luften men det kan ändå finnas vatten i luften på en nivå som är skadlig. Dels kan korrosion uppstå på metallytor och den stora utmaningen kan vara att få ner fuktnivån i betongen så att korrosion på armeringen inte uppstår. Om det händer så kan betongen brytas sönder med stora kostnader i renovering som konsekvens.

För en fast månadsavgift kan du säkra dessa kamrar från framtida underhålls- och restaureringskostnader.

TORRT KLIMAT
TORRT KLIMAT är ett paketerat erbjudande som är något helt nytt för fjärrvärmeindustrin. För en fast månadsavgift kan du nu undvika kostsamma renoveringar som orsakas av fuktrelaterade skador på nätverkskamrarna.

En fjärrvärmekammare kostar i genomsnitt 150-300 tusen kronor att återställa, exklusive ny utrustning. Ett akut läckage på nätet en juldagsmorgon kostar ännu mer. TORRT KLIMAT är en smart och kostnadseffektiv försäkring för att inte behöva hantera dessa kostnader. Det går såklart att köpa avfuktare också om man vill det.

Vi installerar en FLEX på väggen och håller kammaren torr och välmående. Du behöver inte äga någonting och du behöver inte oroa dig för underhåll.

Om du vill övervaka statusen kan FLEX anslutas via Modbus. Du kan då även ta in data från sensorer anslutna till avfuktaren med data om till exempel temperatur och fuktighet. Våra intelligenta avfuktare är förberedda för att kunna anslutas till eventuella övervakningssystem.

EN SÄKER ARBETSPLATS
Fuktiga fjärrkammare är ett perfekt växthus för bakteriell tillväxt. Medarbetare som arbetar i den miljön riskerar att drabbas av infektioner och att blir allvarligt sjuk. Förutom att miljön är otrevlig att vistas i.  Torra kamrar är en viktig arbetsmiljöfråga för den personal som driver fjärrvärmenätet. TORRT KLIMAT är ett enkelt och effektivt sätt att skydda dem då de gör sitt jobb.

 

PRODUKTVAL
I en standardkammare räcker det vanligtvis med en FLEX-enhet.

Vi kan ge råd om valet och göra en fuktutredning före installationen.