Luftbehandling och Luftavfuktning

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har en stor betydelse för vår hälsa. 

Sambanden mellan inomhusmiljön och vår hälsa är komplexa.

Nästan en femtedel av den vuxna befolkningen upplever att de har symptom som astma, hudproblem, trötthet eller huvudvärk, som de anser vara relaterat till bostaden, skolan eller arbetet. Många olika faktorer samverkar och påverkar. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, belysning, luftens sammansättning och fukt.

Med Luftavfuktning kan man undvika höga fuktnivåer som annars kan leda till mögelbildning, korrosion, bakteriell tillväxt och andra skador på byggnader och material som över tid kan bli kostsamma att åtgärda. Även arbetsmiljön kan påverkas negativt!

Att med Luftbehandling kunna hålla ett stabilt klimat både vad gäller fuktnivå och temperatur är ett krav i många industriella processer, vid livsmedelsproduktion, i arkiv men även i många fastigheter som t ex sjukhus.

Kraven på bra komfort och ett hälsosamt inomhusklimat ökar. Airwatergreen möter denna efterfrågan med våra innovativa, intelligenta och energieffektiva produkter!

Luftavfuktning

Luftavfuktning kan göras på flera sätt, med olika tekniker och olika typer av avfuktare. Det handlar om att ta bort fukten från luften för att sänka den totala mängden vatten som finns i luften. Och att göra detta på ett energieffektivt sätt vid den temperatur som man vill ha i rummet!

Generellt kan man säga att om man vill undvika skador från korrosion och mögel så bör den relativa fuktnivån hållas under 55% RF, vid önskad rumstemperatur.

Egen patenterad teknologi gör våra produkter unika.

Unika fördelar är:

  • Mycket låg elförbrukning
  • Enkel installation och drift
  • Unik effektivitet även vid låga temperaturer
  • Lika effektiva vid alla fuktnivåer

Airwatergreens teknologi är unik då den avlägsnar fukt lika energieffektivt vid alla temperaturer. Även ner till minusgrader. Vår teknologi gör det möjligt att sänka uppvärmningskostnaden i lokaler som sällan används eller som ligger under mark och ändå ha kontroll på fuktnivån.

Airwatergreen luftavfuktare är också lika effektiva vid alla fuktnivåer – från 20% RF till 100% RF. Det är viktigt i tänka på i varma utrymmen där man har kalla ytor som t ex kalla rör. Vill man undvika kondens, med tillhörande risk för fuktskador och korrosion på de kalla rören så måste man ta ner fuktnivån till tillräckligt låga nivåer.

Luftbehandling & Stabilt klimat

Konsten att hålla ett stabilt klimat både vad gäller fuktnivå och temperatur efterfrågas alltmer. Utmaningen på sommaren är hög temperatur och mycket fukt i luften för att på vintern vara låga temperaturer och ofta alltför låga fuktnivåer.

Att kunna hantera båda utmaningarna i ett enda processsteg ger bra kontroll och stabilitet samt tar mindre golvyta. Airwatergreen patenterade CVP teknologi gör detta möjligt och produkten NEXT-S kan leverera ett mycket stabilt klimat till en unikt låg energiförbrukning!

Egen support, distansövervakning och service

Airwatergreen har egen supportorganisation med stor vana och erfarenhet. Vi stöttar också gärna externa resurser med utbildning och information vid behov.

  • Alla våra maskiner kan övervakas på distans via vår cloudbaserade lösning vilket gör installationen driftsäker.
  • Kostnaderna för service och support kan minimeras, tack vare distansövervakning.
  • Alla maskiner kan integreras med befintliga driftövervakningssystem.
  • Enkelt underhåll. Vi använder standardkomponenter och undviker hälsofarliga ämnen.

Läs hur Airwatergreen hjälper de olika branscherna

Luftbehandling inom livsmedel

Livsmedel

Att hålla rätt klimat vid produktion och hantering av livsmedel är viktigt både ur ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv. Att kunna göra det med god kontroll och till en unikt låg elförbrukning är en stor fördel! Det kan vi hjälpa dig med.

Lika energieffektiv vid låga temperaturer

Logistik och Lager

Airwatergreen avfuktningsteknik passar även i lagerlokaler som håller en låg temperatur då avfuktarna är lika energieffektiva ner till minusgrader. Eftersom våra avfuktare är mobila och enkla att installera, så kan dom enkelt omplaceras vid förändringar av fuktlasten.

Undvik mögelbildning och bakteriell tillväxt

Kulturhistoriska byggnader

Med smart avfuktning undviks fuktproblem som mögelbildning och bakteriell tillväxt. Att kunna minska uppvärmning av byggnader som inte används, till en lämplig nivå, gör det möjligt att drastiskt sänka driftkostnaderna och klimatfotspåren!

Luftavfuktning, stabil klimat året runt

Fastigheter

Fukt påverkar hela fastigheten. Allt ifrån byggnadselement till material och utrustning som förvaras där, kan drabbas av korrosion eller mögelbildning. De människor som befinner sig i lokalerna kan också ta skada av en felaktig fuktnivå. Vi kan leverera ett stabilt klimat året om, med vår CVP teknologi i produkten.

Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Vatten och Avlopp

Infrastrukturen för hantering av dricksvatten och avlopp är samhällskritiska funktioner, med byggnader som ligger både ovan och under mark. Rör, byggnader, instrument och annan utrustning är utsatta för korrosion och bakteriell tillväxt. Det är i många delar en tuff miljö. Vi kan hjälpa till att minska driftkostnader, skador och onödig uppvärmning.

Undvik mögelbildning och bakteriell tillväxt

Kraftindustri och distribution

Samhällskritisk infrastruktur och utrustning kräver tillförlitlighet. Höga fuktnivåer riskerar att leda till leda till korrosion och mögelbildning. Airwatergreen kan bidra till lägsta möjliga energiförbrukning och lägsta möjliga livscykelkostnad.