Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar. Viktiga faktorer är bland annat temperatur, buller, radon, belysning, luftens sammansättning och även fukt.

För höga fuktnivåer leder till mögelbildning, korrosion, bakteriell tillväxt och andra skador på byggnader och material som över tid kan bli kostsamma att åtgärda.

Det leder också till en ohälsosam miljö att vistas i för anställda och boende!

AVFUKTNING OCH AVFUKTARE

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har en stor betydelse för vår hälsa. Nästan en femtedel av den vuxna befolkningen upplever att de har symptom som astma, hudproblem, trötthet eller huvudvärk, som de anser vara relaterat till bostaden, skolan eller arbetet. 

Luftavfuktning

Luftavfuktning kan göras på flera sätt, med olika tekniker och olika typer av avfuktare. Det handlar om att ta bort fukten från luften för att sänka den totala mängden vatten som finns i luften i kyllagret, källaren, krypgrunden, pumpstationen eller annat utrymme. Och att göra detta på ett energieffektivt sätt vid den temperatur som man vill ha i rummet!

Generellt kan man säga att om man vill undvika skador från korrosion och mögel så bör den relativa fuktnivån hållas under 55% RF, vid önskad rumstemperatur.

Effektivitet är vad som gör våra avfuktare unika

Våra luftavfuktare bygger på en patenterad teknik, där fukten fångas med miljövänlig silica gel. Regenerering sker i en sluten kammare vilket ger energieffektivitet och möjlighet att avfukta vid alla temperaturer. Teknologin gör också att man installera avfuktarna utan onödig dragning av ventilationsrör.

Airwatergreens teknologi är unik då den avlägsnar fukt lika energieffektiv vid alla temperaturer. Även ner till minusgrader. Det gör det möjligt att sänka uppvärmningskostnaden, som ofta utgör en stor del av driftskostnaden, i lokaler som sällan används eller som ligger under mark, och ändå ha kontroll på fuktnivån. Kall luft kan hålla mindre fukt vilket gör att den relativa fuktnivån går upp när man sänker temperaturen – om man inte tar bort vattnet ur luften samtidigt!

Airwatergreen luftavfuktare är också lika effektiva vid alla fuktnivåer – från 20% RF till 100% RF. Det är viktigt i tänka på varma utrymmen där man har kalla ytor som t ex kalla rör. Vill man undvika kondens, med tillhörande risk för fuktskador och korrosion, på de kalla rören så måste man då ofta ta ner fuktnivån till riktigt låga nivåer.

VATTEN OCH AVLOPP (VA)

Håll dina anläggningar torra med energieffektiv avfuktning som är lika effektiv vid låga temperatur (även minusgrader).

LÄS MER

KYRKOR OCH KULTURBYGGNADER

Vi skyddar kyrkor och kulturbyggnader från kostsamma restaureringar som orsakats av för hög luftfuktighet.

LÄS MER

FASTIGHETER

FASTIGHETER behöver skyddas mot skador från fukt. Både för att skydda byggnaden och för att skapa ett bra luftklimat för de som vistas i fastigheten.

LÄS MER

KRAFTINDUSTRIN

KRAFTINDUSTRIN har samhällskritisk infrastruktur som kan skadas av för höga fuktnivåer. Skador som kan leda till dyra kostnader i driftavbrott och renovering.

LÄS MER

BYGGPROCESSEN

Ta bort fukten ur byggmaterialet till en dramatiskt lägre energiförbrukning. Utan onödig uppvärmning!

LÄS MER

KYLLAGER

Halverad energiförbrukning med Airwatergreen luftavfuktare. Utan onödig dragning av ventilationsrör!

LÄS MER

Enkla att installera och reglera

En avfuktare är en del i en anläggnings- eller byggnads totala miljölösning och måste fungera tillsammans med andra komponenter. Därför är det en stor fördel och kostnadsbesparing att våra avfuktare är enkla att installera, utan onödig dragning av ventilationsrör.

Avfuktarna kan också kopplas upp mot fastighetsstyrsystem och internet, vilket ger möjlighet till styrning och övervakning av klimatet från distans.

Våra avfuktare

Luftavfuktare FLEX och REX.

Vår minsta avfuktare heter FLEX. Det är en bärbar, intelligent luftavfuktare som styr mot önskat värde och som kan kopplas upp mot internet. Den är enkel att installera med tillbehör som väggfäste etc.

Vår större avfuktare heter REX. Det är en mobil luftavfuktare som hanterar större fuktlaster med samma effektiva teknologi som FLEX.