Offentliga lokaler ställer krav på en viss andel utomhusluft i ventilationen, vilket gör att man leder in fukt i lokalerna under delar av året via ventilationen. Luftfuktighet och temperatur bör hållas relativt konstant på en nivå under 55% RF för att undvika korrosion och mögeltillväxt. Fukt påverkar hela byggnaden, från själva byggnadselementen till de som befinner sig i byggnaden och deras hälsa! Även material och utrustning som förvaras eller används inom lokalerna kan ta skada av en för hög fuktnivå med korrosion eller mögelbildning.

höga krav på luftkvaliteten!

I byggnader och lokaler där vi vistas regelbundet och under längre tid så bör vi ställa höga krav på luftkvaliteten!

Airwatergreen energieffektiva luftavfuktare finns installerade i ett stort antal fastigheter på vindar, i källare, i krypgrunder och i lokaler ovan och under mark. Skolor, Fastigheter, Arkiv, Industrilokaler etc etc.

Att kunna avfukta lika effektivt vi låga temperaturer är uppskattat eftersom det gjort det möjligt att minska uppvärmningskostnaderna i lokaler som används sällan. Detta är även en fördel på kalla vindar, i krypgrundar och i andra lokaler under mark.

Att kunna installera luftavfuktarna utan onödig dragning av ventilationsrör sänker installationskostnaderna. Speciellt under mark!

Luftavfuktaren REX är mobil och används i större lokaler.  Vår mindre avfuktare FLEX är bärbar och används i mindre lokaler upp till storleken av en mindre kyrka.

Läs om några av våra installationer här!

Skolor och flerfamiljshus

  • Vindar
  • Källarförråd
  • Krypgrunder

Sportanläggningar

  • Omklädningsrum
  • Mindre ishallar
  • Andra hallar och materialförråd

Sjukhus

  • Källarförråd
  • Sterillager
  • Gångar och utrymmen under mark
  • Anläggningar för hantering av vatten och avlopp

Läs mer om avfuktning här.