Höga krav på luftkvaliteten!

I byggnader och lokaler där vi vistas regelbundet och under längre tid så bör vi ställa höga krav på luftkvaliteten!

Luftavfuktning av fastigheter

Offentliga lokaler ställer krav på en viss andel utomhusluft i ventilationen, vilket gör att man leder in fukt i lokalerna under delar av året via ventilationen. Luftfuktighet och temperatur bör hållas relativt konstant på en nivå under 55% RF för att undvika korrosion och mögeltillväxt.

Fukt påverkar hela byggnaden, från själva byggnadselementen till de som befinner sig i byggnaden och deras hälsa! Även material och utrustning som förvaras eller används inom lokalerna kan ta skada av en för hög fuktnivå med korrosion eller mögelbildning.

I vissa lokaler kan det vara viktigt att hålla ett stabilt klimat året runt. Avfukta och kyla på sommaren samt värma och även påfukta på vintern. Det kan vi leverera med vår CVP teknologi i produkten NEXT-S!

Airwatergreen energieffektiva luftavfuktare finns installerade i ett stort antal fastigheter på vindar, i källare, i krypgrunder och i lokaler ovan och under mark. Skolor, Fastigheter, Arkiv, Industrilokaler etc etc.

Att kunna avfukta lika effektivt vi låga temperaturer är uppskattat eftersom det gjort det möjligt att minska uppvärmningskostnaderna i lokaler som används sällan. Detta är även en fördel på kalla vindar, i krypgrundar och i andra lokaler under mark.

Att kunna installera luftavfuktarna utan onödig dragning av ventilationsrör sänker installationskostnaderna. Speciellt under mark!

Luftavfuktaren REX är mobil och används i större lokaler. Vår mindre avfuktare FLEX är bärbar och används i mindre lokaler upp till storleken av en mindre kyrka.

Vår NEXT kan hantera mycket stora fuktlaste med ett luftflöde på upp till 10.000 m3/h. Och vår NEXT-S levererar ett stabilt klimat året runt i stora lokaler.