Arkiv

I arkiv är det viktigt att upprätthålla ett stabilt inomhusklimat. Både vad gäller luftfuktighet och temperatur.

Airwatergreens energieffektiva lösning för luftbehandling – NEXT-S är utformad för att skapa och bibehålla en stabil luftfuktighet och temperatur med hög precision och stabilitet.

Med en luftflödeskapacitet på upp till 10.000 m3/h justerar NEXT-S luftfuktigheten och temperaturen uppåt eller nedåt för att nå och behålla inställda värden.

Detta hanteras i ett steg, i en maskin – detta är en unik allt-i-ett-lösning. Jämfört med traditionella flerstegsmaskiner förändrar vår unika teknik luftförhållandena i ett enda processteg. Detta möjliggör en mer robust och exakt kontroll – även ett mindre fysiskt format – vilket sparar värdefullt utrymme för själva arkivet.

En NEXT-S till höger med samma kapacitet som traditionell lösning till vänster

NEXT-S kan installeras som en del av ett ventilationssystem eller självständigt med den inbyggda fläkten för ventilation. Den viktiga faktorn är att rätt klimat bibehålls oberoende av fluktuationer i omgivande rum/ventilerad luft.

Airwatergreen patenterade teknik är energieffektiv och använder upp till 30% lägre energiförbrukning jämfört med traditionella lösningar.

Under marknivå

Utmaningen med arkivinstallationer under marknivå är ofta installationen av ventilationskanaler. Airwatergreens teknik möjliggör en enkel installation med ett minimum av ventilationskanaler vilket förenklar installationen avsevärt och därmed kostnaden för installation.

Temperaturen varierar oftast inte så mycket över tid men luftfuktigheten kan ändras.

 
Vill du fråga om något?​

Produktval

NEXT productStabilt klimat skapas och vidmakthålls av NEXT-S:

  • Hög kapacitet att kontrollera luftfuktigheten
  • Stor temperaturkontroll
  • Enkel installation och drift
  • Trygg och säker miljö