Byggprocessen

Luftavfuktning under processen att bygga nya fastigheter förbrukar idag mycket energi.

Revolutionerar torkning i byggprocessen

Det är viktigt att få ner fuktnivån i betong och andra material som används så att inte fuktskador skall uppstå under byggnation eller senare. Idag används ofta värmefläktar och avfuktare som dels förbrukar mycket energi men som också ofta skickar ut tillförd energi ut ur fastigheten. Det är att elda för kråkorna!

Airwatergreen avfuktningsteknik mer än halverar energiförbrukningen vid avfuktning under byggprocessen. Så fort fönster- och dörröppningar är täckta så kan avfuktningen starta. Ingen uppvärmning av fastigheten är nödvändig då våra avfuktare är lika energieffektiva vid låga temperaturer. Det gör det möjligt att spara energi genom att hålla en lägre temperatur under byggnation och även få en halverad energiförbrukning hos själva avfuktarna jämfört med traditionell teknologi.

Då avfuktarna är mobila/bärbara så är det möjligt att enkelt omfördela avfuktningen under projektet vid förändringar av fuktlasten från t ex gjutning eller spackling.

Ett antal projekt har genomförts med vår stora avfuktare REX samt den mindre FLEX. Läs mer om vårt projekt med Vasakronan i Uppsala!

Minskad uppvärmning kan också ge ett bättre klimat att arbeta i! Vid passage genom våra luftavfuktare så filtreras även luften.

Effektivare avfuktning genom effektiva avdunstning

För att skapa en fuktdrivande skillnad i ångtryck så driver vi våra luftavfuktare mot en lägre relativ fuktnivå, typiskt 40% RF. På det sättet skapas effektiv avfuktning även vid låga temperaturer.

Det är möjligt då vår avfuktningsteknik är lika effektiv vid låga fuktnivåer och vid låga temperaturer.

Hur fungerar avfuktningen steg för steg:

  • Airwatergreen luftavfuktare är lika effektiva vid låga relativa fuktnivåer och lika effektiva vid alla temperaturer!
  • Airwatergreen avfuktare är mycket enkla att installera då dom inte kräver någon dragning av ventilationsrör.
  • Lyft eller rulla avfuktaren på plats, lägg en slang till närmaste golvbrunn/utlopp och ansluten strömmen! Torr luft produceras direkt vid maskinen och kondensatet leds enkelt bort i närmaste golvbrunn.

Alla våra avfuktare kan enkelt kopplas upp för styrning men även insamling av information från avfuktarnas sensorer så att man kan följa sänkningen av fuktnivån över tid utan att behöva besöka lokalen.

Vi är positivt överraskade och mycket nöjda över den sänkning vi kan konstatera vad gäller uppvärmningskostnaderna. Vi har också haft ett behagligt inomhusklimat under hela projektet.
Vill du fråga om något?​
  • Kontorsfastigheter: Fastigheter med öppna golvytor hanteras enklast med vår större avfuktare REX. Avfuktaren kan då ställas centralt eller distribueras ut till lämpliga platser på golvytan per våning då fukt fördelar sig snabbt i luften.
  • Flerfamiljshus: Vår mindre avfuktare (FLEX) kan placeras i varje lägenhet och flyttas runt allt eftersom byggprocessen fortskrider. Kondensatet leds ner i närmaste golvbrunn. Avfuktning av de individuella lägenheterna kan kompletteras med någon centralt placerad större avfuktare (REX) i till exempel trapphuset.