Investeringarna inom kraftindustrin är mycket stora​

Rätt klimat behöver garanteras! Till lägsta möjliga livscykel kostnad! I denna kostnad ingår ofta förbrukad energi som en stor post.

Kraftindustrins Utrustning: Skydd mot Fukt och Korrosion

Det är infrastruktur och maskinell utrustning som har lång förväntad livscykel och vars tillförlitlighet är avgörande för vårt samhälle. Infrastrukturen i sig är ofta utsatt för väder och vind och den maskinella utrustningen förväntas fungera över lång tid och med kort startsträcka.

För att klara de högt ställda kraven på tillförlitlighet så krävs det att man undviker skador från fukt. För höga fuktnivåer leder till korrosion och mögelbildning på byggnader och utrustning inne i byggnaderna.

Avfuktning för fjärrvärme & fjärrkyla

Fjärrvärmekammare

Dessa kammare är ofta belägna under mark med tillhörande utmaningar med fukt. Risk för korrosion och skador på byggnaderna och instrumentering. Här rekommenderas en FLEX luftavfuktare som är lika energieffektiv vid alla temperaturer från -20C – +50C (se bilden för typisk installation).

Kammare för distribution av Kyla

Ofta belägna under mark och med utmaningar från fukt. Risk för korrosion och skador på byggnaderna och instrument. Kondens bildas lätt på de kalla rören så här rekommenderar vi daggpunktstyrning som garanterar att luftavfuktaren jobbar mot rätt fuktnivå oavsett temperaturen på luften.

Rörgallerier

Utrymmen med stor risk för korrosion och mögelbildning, ofta belägna under mark. Viktigt med låg energiförbrukning för en låg kostnad över tid, men även en enkel installation utan komplicerade rördragningar.

Kraftverk

kraftindustri, stora infrastrukturella byggnaderVattenkraftverk

Stora infrastrukturella byggnader, ofta till del under marknivå med utmaningar med fukt för att skydda från korrosion, betongsprängning och instrumentering. Viktigt med låg energiförbrukning för en låg kostnad över tid, men även en enkel installation utan komplicerade rördragningar.

Vindkraftverk

Tornfundament är ofta helt eller delvis under marknivå eller under havsnivå. Det är en del av byggnaden som måste skyddas från inträngande fukt för att inte riskera skador som kan riskera stabiliteten i tornet. Men även för att skydda instrument och utrustning inuti tornet. Sanering av mögel i ett vindkrafttorn är mycket kostsamt.

Här rekommenderas luftavfuktaren FLEX då den kan installeras utan rördragningar och är lika energieffektiv vid alla temperaturer, även låga. Uppkopplingsbar för enkel övervakning och kontroll!