Energieffektiv luftavfuktning för bevarande av kulturella värden​

De äldsta kulturhistoriska byggnaderna i Sverige fyller snart tusen år. Att bevara dessa byggnader på ett korrekt antikvariskt och energieffektivt sätt har länge bedömts som viktigt.

Luftavfuktning i kulturhistoriska byggnader​

Airwatergreen har stor erfarenhet av att skydda kulturbyggnader från fuktskador. Vi har idag installationer i runt 200 kyrkor och andra kulturbyggnader.

Efter att man började värma och tilläggsisolera dessa byggnader så har inneklimatet drastiskt förändrats. Därmed har även förutsättningarna för ett klimatsmart bevarande av dessa byggnader och värden ändrats.

Vi har arbetat i dialog med ledande forskare och andra stöttande organ i olika installationer. Med smart avfuktning så undviks fuktproblem som mögelbildning och bakteriell tillväxt.

Att kunna minska uppvärmning av byggnader som inte används till en lämplig nivå gör det möjligt att drastiskt sänka driftkostnaderna och klimatfotspåren!

Samtidigt som vårt kulturhistoriska arv bevaras för kommande generationer!

  • Kyrkor
  • Slott
  • Församlingshem
  • Vindar i dessa byggnader
  • Krypgrunder i dessa byggnader
  • Arkiv
  • Textilförvaring