Kyrkor och andra kulturbyggnader

Att hålla en acceptabel relativ fuktnivå i en fastighet genom att endast reglera värmen kostar 5 gånger så mycket energi som att använda en luftavfuktare.

Energieffektiv fukthantering av känsliga byggnader

  • Att kunna hålla en låg temperatur i byggnaden utan risk för fuktrelaterade skador
  • Enkel installation utan ombyggnationer eller ventilationsrör
  • Ansluten till fastighetsstyrsystem eller jobbar självständigt mot inställd börvärde
 

Airwatergreen avfuktningsteknik gör det möjligt att sänka energiförbrukningen i byggnader som inte används kontinuerligt genom att minska uppvärmningen, utan att riskera fuktskador och dyra restaureringar.

Utan avfuktare så:

  • Måste man ibland värma en redan varm kyrka på sommaren

  • Måsten man hålla kyrkan uppvärmd året runt för att undvika fuktskador

Att hålla en acceptabel relativ fuktnivå i en fastighet genom att endast reglera värmen kostar 5 gånger så mycket energi som att använda en luftavfuktare, visar en studie gjord av Uppsala universitet och som kan läsas här.

En torr och kall byggnad är en effektiv och klimatsmart byggnad!

Lunds stift publicerade under 2018 en rapport med rekommendationer för inneklimat i kyrkor.

Många byggnader som till exempel kyrkor är ofta konstruerade för att hållas kalla. Airwatergreen har idag installationer i över 200 kyrkor. Där kommer våra produktfördelar väl till pass;

  • Enkel installation utan håltagning i fasader
  • Låg energiförbrukning
  • Lika effektiva vid låga temperaturer
  • Möjlig uppkoppling mot befintliga fastighetsstyrsystem

Ofta klarar en liten avfuktare modell FLEX att hantera klimatet i en kyrkobyggnad. Vi hjälper gärna till att bedöma fuktlast samt dimensionering för bästa resultat!

Läs mer om hur Uppåkra församling har tagit ett helhetsgrepp på inomhusklimatet.

 

Enkel installation

Placera avfuktaren där du vill ha den och ställ in önskad fuktnivå. Anslut till elmatning och led bort det kondenserade vattnet. Sedan är det bara att köra igång. Det kan inte vara enklare än så!

Vattnet avlägsnas genom en slang till närmaste avlopp eller samlas i en behållare speciellt utformad för ändamålet.

En speciell vagn med inbyggd 40 liters tank finns som tillbehör för ta hand om kondensvatten då inget avlopp finns tillgängligt. Vagnen gör det även enkelt placera och flytta avfuktaren efter behov.

Avfuktaren kan ställas in med parametrar för rätt fuktighetsnivå eller styras mot daggpunkt alternativt anslutas till ett externt styrsystem via Wifi eller Modbus-anslutning.

Vill du fråga om något?​

Produktval

Beroende på byggnadens storlek kan en eller flera FLEX-avfuktare behövas. Eller en REX för större byggnader.

Som exempel behöver en vanlig kyrka, som håller runt 1000 m3 luft, byggd i sten och som används från tid till annan och hålls vid 5 grader, typiskt 1-2 FLEX-enheter.