Tryckstegringsstationer

Tryckstegringsstationens uppgift är att öka trycket i transporten av dricksvatten över en sträcka.

Tryckstegringsstationens uppgift​

Stationerna byggs både över mark och under mark. Stationerna dimensioneras för aktuella krav på flöde och tryckstegring.

Tryckstegringskraven kan variera från små system för avlägsna samhällen till separata tryckzoner i städer som garanterar snabba svar på kontamineringsscenarier. 

Utmaningen med tryckstegringsstationer är att det lätt uppstår kondens på ytan av de kalla rören i stationen. Även om luften känns torr, så finns det vatten i luften.

Varm luft håller mer fukt än kall. Det gör att den fukt som finns i den ”torra” luften fälls ut på rören som ofta håller en temperatur under 10°C. Den temperaturen utgör då daggpunkten och det är den som styr vilken relativ fuktnivå (RH) som måste hållas.

Många värmer upp sina stationer för att på det sättet sänka den relativa fuktnivån. Det hjälper oftast mot mögel i stationen – men inte mot korrosion eftersom uppvärmning inte tar bort vattnet ur luften. 

Vår rekommendation är att sänka värmen i stationen och istället låta de kalla rören bli de ytor som istället värmer lokalen när det är kyligt ute. Det behövs då en luftavfuktare som reglerar mängden vatten i luften och som är lika effektiv vid lägre temperaturer. På detta sätt kan man sänka sin energikostnader och sin CO2 belastning.

Lönsamhetskalkyl

Uppvärmning med hjälp av ett typiskt elelement förbrukar mellan 10.000 – 12.000 kWh per år baserat de data vi har tillgängliga. En Airwatergreen avfuktare förbrukar i genomsnitt betydligt mindre än 3.500 kWh per år. Knappt 2.000 kWh i de installationer som kunder har gjort mätning på. Det ger en energibesparing på mellan 8.000 – 10.000 kWh per år! Detta motsvarar typiskt lika mycket pengar om man räknar en kostnad för el på 1kr/kWh. Det blir runt en halv miljon per år om man har 50 stationer i drift!

Dessutom så sänker man såklart kostnaderna för renovering genom att korrosion, skador på elektronik och mögel elimineras!

Rätt relativ fuktnivå

Det som behövs är en kontrollerad fuktnivå på under 60% (RH) för att undvika korrosion och mögel. Detta kräver en kontrollerad relativ fuktighet vid de temperaturer som kan ge kondens på de kalla rören – inte i luften i övrigt. Se Mollier diagrammet där kurvan för kondens (mättnad) är angiven som 100% RH vid olika temperaturer.

I exemplet ovan kan man se att den relativa fuktnivån går från 50% till nära 100% vid en sänkning av temperaturen från 20C till 10C.

Vi rekommenderar att använda en extern daggpunktsgivare ansluten till vår luftavfuktare för tryckstegringsstationer. Den känner då av temperatur på den kallaste ytan i lokalen (rören) och styr avfuktaren att ta ut så mycket vatten ur luften för att kondens inte skall uppstå.

Enkel installation

Vi behöver inte dra några onödiga ventilationsrör. Vår avfuktningsteknik är lika energieffektiv i kalla som varma utrymmen. Avfuktaren kan monteras på ett väggfäste som gör att den enkelt kan monteras på väggen så att golvet hålls fritt i stationsbyggnaden. Vanlig 1-fas 230V stickpropp räcker för att komma igång.

Vattnet leds enklast bort med en slang till en golvbrunn eller annan avrinning. Om ingen avrinning finns går det att lösa med uppsamlingskärl eller pump för att avleda kondensatet.

Airwatergreen har idag ett stort antal installationer i tryckstegringsstationer. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd daggpunkt och i andra fall är den uppkopplad mot befintligt övervakningssystem.

Luftavfuktaren FLEX är byggd för att tåla tuffa miljö med genomtänkta materialval och en IP63 klassning.

Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!

 

Vill du fråga om något?​

Produktval

Vår mindre avfuktare heter FLEX och har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket räcker mer än väl i en normalstor tryckstegringsstation.

I en typisk konfigurering ingår:

  • Avfuktare FLEX typ Smart eller FLEX Integrate
  • Väggfäste
  • Daggpunktsgivare
  • Serviceavtal

Referenser

Airwatergreen har idag ett stort antal installationer i tryckstegringsstationer. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd daggpunkt och i andra fall är den uppkopplad mot ett befintligt övervakningssystem som antingen endast övervakar avfuktaren eller styr den.

Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning.

Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!