Undvik problem med fukt i vattenreservoarer​

En utmaning med avfuktning av reservoarer är att temperaturen är låg både på vinter och sommar.

Vattenreservoarer​

Mögel, korrosion, etc – går att undvika! Rätt nivå på den relativa fuktnivån gör att du kan sänka underhållskostnaderna!

Därför gäller det att välja rätt teknologi för luftavfuktning! En teknologi som fungerar lika bra när temperaturen går ner under 15C.

Och att välja produkter som är enkla att installera utan onödiga dragningar av ventilationsrör.

Ingen bakteriell tillväxt och ingen kondens på pumpar eller elektronik som kan leda till korrosion!

Vattentorn - REX luftavfuktare

Airwatergreen luftavfuktare är lika effektiva vid alla temperaturer. Det är vår patenterade teknologi som gör detta möjligt. Dom är enkla att installera utan onödig dragning av ventilationsrör och behöver ungefär hälften så mycket energi som traditionella avfuktare.

Det gör våra avfuktare speciellt lämpade för denna typ av installationer!

Det har vi kunnat visa i ett antal installationer i reservoarer och vattentorn runt om i Sverige!

Vill du ha en fukt- och klimatstudie för att definiera fuktnivåerna och utforma en lämplig lösning?​

Produktval

Beroende på storleken på reservoaren/byggnaden och den fuktlast som råder där så kan man göra en bedömning av vilken avfuktningskapacitet som behövs och därmed vilken modell av avfuktare som är relevant.

Antingen så behövs en eller flera REX eller så fungerar det bra med en eller ett par FLEX. FLEX kan enkelt monteras på väggen för att på det sättet frigöra golvyta. Båda avfuktarmodellerna kan kopplas upp via Modbus och Cloud så att man kan övervaka temperatur och fuktnivå i lokalen där dom är installerade.