Luftbehandling inom livsmedel​

Att hålla rätt klimat vid produktion och hantering av livsmedel är viktigt både ur ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv.

En skräddarsydd installation ​

Att bedöma exakt hur stor fuktlasten är kan vara komplicerat. Mycket beror på ventilation, temperaturer och fuktnivå utomhus som varierar över tid samt fukt som kommer från livsmedlet samt själva produktionen.

Därför mäter vi fuktnivån en tid före installation, i samråd med er. Det är också möjligt att genomföra test över en tid för att verifiera de bedömningar man har gjort.

Denna metodik gör att vi kan optimera dimensioneringen av installationen. Detta är möjlig eftersom det är så lätt att installera våra luftavfuktare.

Rätt fuktnivå till en unikt låg elförbrukning​

Att kunna göra det till en unikt låg elförbrukning är en stor fördel!

Garantera ett stabilt klimat​

Beroende på luftvolymer samt mängden fukt som skall reduceras så kan olika produkter vara relevanta. FLEX hanterar mindre utrymmen med låg fuktlast, REX hanterar större lokaler och NEXT andänvds för att hantera riktigt stora luftvolymer med mycket fukt.

Alla våra avfuktare har en låg elförbrukning jämfört med traditionella avfuktare samt en hög effektivitet över hela sitt temperaturområde!

Stabilt klimat
I de fall både fuktnivå och temperatur behöver hållas på en stabil nivå så kan vår NEXT-S göra detta. I ett processsteg. NEXT-S är en energieffektiv en-stegs HVAC lösning!

Alla Airwatergreens produkter kan kopplas upp för övervakning samt styrning på distans. Uppkopplade avfuktare kan både styras och möjliggör även insamling av information från avfuktarnas sensorer för fukt och temperatur.