NEXT för livsmedel

Effektiv luftavfuktning behöver inte vara kostsam?
Inte nu längre!

Sänker fukthalten och driftskostnaden!

Du som jobbar med drift och underhåll inom Livsmedelsindustrin vet att det är viktigt att hålla kontroll på fuktnivån. Både under tillverkningsprocessen men även under den vidare hanteringen i torklager, mellanlager, kyllager etc.

Airwatergreen produkter levererar effektiv luftavfuktning även vid låga temperaturer till en riktigt låg elförbrukning och ett lågt effektuttag. Dessutom är dom mycket enkla att installera så vill du först testa så går det utmärkt!

Med avfuktaren NEXT går det att sänka elförbrukningen och få ett bra inomhusklimat!

Stabilt klimat

Med vår NEXT-S kan man både reglera fuktnivån upp och ner men även temperaturen! En unik lösning som levererar det klimat du vill hålla i en maskin till en låg elförbrukning!

NEXT kan mer än halvera avfuktningsrelaterade energikostnader vid alla temperaturer, även låga. En minimal uppvärmning av avfuktat luftflöde bidrar också till en sänkt energiförbrukning.
NEXT hjälper dig att:

  • Undvika fuktrelaterade skador i stora utrymmen
  • Sänka energikostnaderna
  • Reglera den relativa fuktnivån effektivt vid alla temperaturer – även låga
  • Komma närmare era uppsatta klimatmål

Dessutom är den mycket enkel att installera!

Så balanserar NEXT effektiv avfuktning och låga energikostnader.

NEXT använder Airwatergreens patenterad teknologi och har smarta funktioner som gör det möjligt att sänka er energiförbrukning med upp till 50%.

  • Turbo Mode ger dubblerad kapacitet för att hantera kortvariga fukttillskott, från exempelvis öppnade portar vid leverans av gods eller när varor som avger mycket fukt placeras i lokalen.
  •  NEXT klarar att avfukta ner till 30% RH vid så låga temperaturer som 0°C. Det gör det möjligt att sänka uppvärmningskostnaderna och ändå uppnå önskat inomhusklimat.

Boka ett webbmöte eller en online-demo!

Vi berättar gärna mer om NEXT och hur vi hjälpt andra kunder? Vi vill gärna förstå och diskutera era eventuella fuktutmaningar!

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi för att hitta en tid som passar dig och ditt schema.

https://airwatergreen.com/mc4wp-form/book-a-demo-next/

Rejäl kapacitet

Med en flytande desiccant kan NEXT240 avfukta 10 l vatten per timme. NEXT480 hanterar det dubbla.

NEXT kan nå fuktnivåer under 30% RH, även vid så låga temperaturer som 0°C.

Sänkta kostnader

NEXT behöver mindre än hälften så mycket energi för att ta ut samma mängd vatten ur luften som traditionell teknologi.

En halverad energiförbrukning betyder också sänkta kostnader för elanslutningen!

Effektivare service och hantering med Standardkomponenter

Med standardkomponenter är NEXT enkel att underhålla och medger en lång livslängd för systemet.

Desiccanten är livsmedelsklassad och helt ofarlig, vilket ger en enklare hantering.

Smarta funktioner

Med Turbo Mode hanterar NEXT plötsliga dubblerade fukttillskott från exempelvis öppnade portar. Du undviker därför en kostsam överdimensionering av systemet.

Med WiFi-uppkoppling kan du övervaka systemet på online.

0 %
sänk dina avfuktningsrelateade kostnader med upp till 50%
0
vi har över 600 installationer av avfuktare i 8 länder.
0 KW/kg
tack vare desiccanten och unik teknologi behöver NEXT endast 1 KW/kg reducerad fukt
0 m3/h
NEXT hanterare luftflöden på upp till 10.000 m3/h

Fler unika egenskaper hos avfuktaren NEXT​

Next för livsmedel, luftavfuktning

Låg installationseffekt

NEXT klarar sig med en 32A säkring, vilket ger en lägre anslutningskostnad

Enkel installation

NEXT kanalansluts enkelt men kan även installeras som friblåsande.

NEXT styrs enkelt från en pedagogisk display eller som uppkopplad via Modbus till ert klimatsystem.

Säker och trygg miljö

En livsmedelsklassad dessicant ger en trygg och säker miljö för personal och andra som vistas i lokalen.