Rätt luftkvalitet och klimat vid produktion av livsmedel​

Vid produktion av livsmedel är luftkvalitet vad gäller både temperatur och fuktnivåer viktigt, eftersom dålig luftkvalitet kan ha en negativ påverkan på både livsmedlens kvalitet och medarbetarnas hälsa.

Fel fuktnivå och temperatur kan leda till ökad förekomst av bakterier och mögel i luften, vilket kan orsaka allergier, sjukdomar och försämrad kvalitet i produktionen.

Produktion av ost sker vid en lämplig lägre temperatur både under produktion och under vidare hantering.

  • Under vissa steg i produktionen genereras mycket fukt både från produktionen och genom avdunstning från osten.
  • Under andra steg är det viktigt att hålla uppe fuktnivån i luften.
  • Regelbunden rengöring med hetvatten gör att det regelbundet uppstår momentana och kraftiga höjningar av fuktnivån i lokalerna.
 

Definiera utmaningen

Därför är det viktigt att definiera vilken typ av lösning för inomhusklimatet som krävs:

  • Endast sänkning av fuktnivån
  • Att hålla en specifik fuktnivå över tid
  • Att kunna hålla en specifik fuktnivå OCH temperatur över tid (stabilt klimat)
 

Airwatergreens produkter levererar effektiv luftavfuktning vid låga temperaturer till en riktigt låg elförbrukning och ett lågt effektuttag. Dessutom är dom mycket enkla att installera så vill du först testa så går det utmärkt!

Med våra avfuktare går det att sänka elförbrukningen och få ett bra inomhusklimat!

Till höger om dörröppningen så gör NEXT en samma jobb som den traditionella lösningen till vänster – STOR skillnad på golvyta!

Stabilt klimat

Stabilt inomhusklimat kan skapas endera genom att avfukta/påfukta lokalt med en fristående NEXT-S. Maskinen reglerar fukthalten endera genom att avfukta eller att tillföra fukt utan att påverka temperaturen!

En annan lösning är att bygga in stabilitet direkt i ventilationsflödet till lokalen. Genom att installera vår enstegs-HVAC NEXT-S kan man på ett smidigt och energieffektivt sätt se till att man i ett enda processteg korrigera luften till exakt rätt både temperatur och fukthalt!

Lösningen från Airwatergreen är inte bara energieffektiv utan den mest kompakta tekniken som finns att tillgå på marknaden.

Inbyggd intelligens

Airwatergreens produkter är förberedda för enkel integration och fjärrstyrning med det egenutvecklade molnbaserade styrsystemet AWG Climate Control System.

Är du intresserad av att minska fukthalten och driftskostnaderna?​

Fler unika egenskaper hos avfuktaren NEXT​

Next för livsmedel, luftavfuktning

Låg installationseffekt

NEXT klarar sig med en 32A säkring, vilket ger en lägre anslutningskostnad

Enkel installation

NEXT kanalansluts enkelt men kan även installeras som friblåsande.

NEXT styrs enkelt från en pedagogisk display eller som uppkopplad via Modbus till ert klimatsystem.

Säker och trygg miljö

En livsmedelsklassad dessicant ger en trygg och säker miljö för personal och andra som vistas i lokalen.