Vatten och avlopp är en samhällskritisk funktion

Investeringarna i infrastruktur är stora och underhållsarbetet över tid är kostsamt. Det gäller allt från pumpstationer till reningsverk och kulvertar.

Avloppsvatten​

Ovan mark och under mark. Rör, byggnad, instrument, elektronik och utrustning i byggnaderna riskerar att utsättas för korrosion och bakteriell tillväxt om inte en korrekt fuktnivå i luften garanteras.

Airwatergreen teknik för luftavfuktning lämpar sig väl vid installationer i avloppsrelaterade byggnader. Avfuktarna är byggda för att tåla tuffa miljöer med rätt materialval och få rörliga delar. De och är också lika energieffektiv även vid låga temperaturer. Det gör det möjligt att ha en effektiv avfuktning i byggnader som håller en lägre temperatur. Och att minska uppvärmningskostnaderna i byggnader som sällan besöks. Luftavfuktarna ser till att hålla ett bra klimat utan korrosion och mögelbildning.

För pumpstationer har vi en kombinationslösning med en luftavfuktare samt ett kolfilter ingår kallad Luktfritt klimat. Denna lösning håller stationen torr och hanterar utmaningar med lukt från svavelväten.

Airwatergreen produkter är mycket enkla att installera då dom inte kräver någon dragning av ventilationsrör. Torr luft och vatten produceras på plats och det går enkelt att koppla upp alla våra produkter för övervakning.

Reningsverk

installation i avloppsvattenUtmaning: Stora volymer och höga fuktlaster samt en temperatur sin varierar över året.
Vår lösning: REX med avfuktningskapacitet som är anpassad efter fuktlast. REX kan kompletteras med speciell utrustning för speciellt tuff miljö.

Pumpstation

Utmaning: Både byggnad och utrustningen i byggnaden utsätts för kontinuerlig fuktlast. Svavelväten förekommer i de flesta pumpstationer och utgör ibland ett besvär för omgivningen.

Vår lösning: FLEX luftavfuktare som enkelt installeras även i mindre pumpstationer. I mycket stora pumpstationer kan även REX bli aktuell. Möjlighet att sänka uppvärmningen där så är möjligt för att spara energi – våra avfuktare är lika effektiva vid låga temperaturer. Ställ in efterfrågad fuktnivå (RF) och låt avfuktaren skapa ett bra klimat.
Kombinera avfuktaren med vårt kolfilter för att ta bort otrevlig lukt!
Utnyttja funktionen Tempguard som gör att avfuktaren kan fungera som ett värmeelement när temperaturen går ner under definierad nivå.

Rörgallerior

Utmaning: Fuktutmaningar i utrymmen under mark. Vid kalla rör stor risk för kondensbildning.
Vår lösning:
 FLEX luftavfuktare som enkelt kan monteras på vägg. Håller rören en låg temperatur så rekommenderar vi användandet av daggpunktsensor för optimal styrning av avfuktningen.

Polymerum

Utmaning: Förvaring av kemikalier som behöver en kontrollerad fuktnivå.
Vår lösning:
 FLEX luftavfuktare som enkelt kan monteras på vägg. Ställ in önskad fuktnivå så kommer avfuktaren automatiskt styra mot inställt värde.

Personalrum och öviga utrymnen och förråd

Utmaning: Viktigt med bra ventilation som i sig kan utgöra en fuktlast under sommarhalvåret då fukten i luften utomhus går upp.
Vår lösning: Anpassa avfuktningskapaciteten efter beräknad och bedömd fuktlast. FLEX eller REX. Anpassa behovet över tid.

Vill du fråga om något?​

Produktval

Produktvalet beror på hur stor fuktlasten är i lokalen. Vi hjälper gärna till att uppskatta fuktlasten. Då mäter vi faktisk fuktnivå och kan göra en beräkning där dimensionerna på lokalen samt ventilation ingår.

I mindre till medelstora pumpstationer så är FLEX det naturliga valet. FLEX avfuktare kan monteras på väggfäste eller stå fritt på golvet. FLEX kan även konfigureras för att fungera som ett extra värmeelement med funktionen Tempguard.

Kolfiltret BLACKBOX tar bort svavelväten i pumpstationer. Kombineras med fördel med avfuktare som ser till att hålla en lämplig fuktnivå i pumpstationen men även minska fuktbelastningen på kolfiltret och på det sättet förlänga dess livslängd.

REX används med fördel i stora pumpstationer och andra större utrymmen som Filterbäddar. Flera REXar ger ökad kapacitet.

Både FLEX och REX kan anslutas till existerande övervakningssystem via Modbus.