Reningsverk

Wastewater treatment plants handle large volumes of liquid throughout the year. These facilities are often large investments and it is important to protect them from damage.

Skydda viktig infrastruktur och sänka elförbrukningen​

Sänkta driftkostnader är möjliga genom att undvika skador från korrosion och mögel men även genom sänkt elförbrukning genom att välja rätt teknologi för luftavfuktning.

Ett reningsverk kan bestå av ett antal olika typer av lokaler och utrymmen med olika dimensioner och med olika nivå på och utmaningar med fukt.

Utmaningar

REX i reningsverkUtmaningarna i ett reningsverk varierar ofta över året. Temperaturen på rören varierar med vätskan och ventilerad luft varierar både vad gäller temperatur och fuktinnehåll.

Därför är det lämpligt att välja luftavfuktare som är lika effektiva vid olika temperaturer och nivåer på den relativa fuktnivån.

En hög relativ fuktnivå drar i sin tur till sig insekter. Fuktlasten från öppna vattenytor utgör en speciell utmaning. Viktigt är att det hålls en temperaturskillnad mellan luften vid de öppna vattenytorna relativt vattnet som gör att vattnet utgör en kall yta relativt luften. Då begränsas fuktlasten i lokalen genom att det uppstår kondens mot den kalla vattenytan.

 

Vår lösning

Rätt relativ fuktnivå (RF)

Det som behövs är en kontrollerad relativ fuktnivå RH) för att undvika kondens som kan leda till korrosion och mögel. Beroende på temperaturer på kalla ytor och temperaturen i luften så kan det kräva att olika nivåer på den relativa fuktnivån etableras.

Installation

Reningsverk är en tuff miljö och våra luftavfuktare är byggda och anpassade för installationer inom Vatten och Avlopp. Vår teknologi ställer heller inte krav på dragning onödiga ventilationsrör. Det förenklar installationen och sänker kostnaden avsevärt.

Vår avfuktningsteknik är dessutom lika energieffektiv i kalla som varma utrymmen, vilket gör det möjligt att spara energi genom att sänka temperaturen i utrymmen som sällan används.

Alla våra modeller av avfuktare kan vara relevanta från lilla bärbara FLEX som även kan monteras väggen, industriella REX till mycket kraftfulla NEXT som kan ta bort upp till 500 kg vatten per dygn.

Alla avfuktarmodeller är mýcket enkla att installera!

Lönsamhetskalkyl

En Airwatergreen FLEX avfuktare förbrukar i genomsnitt mindre än 400W och en REX förbrukar i genomsnitt mindre än 2250W. All energi som används stannar i dessutom i byggnaden och bidrar till uppvärmning.

Skicka ett mail till info@airwatergreen.com så kan vi ta fram ett förslag!

Det ger en kostnadseffektiv lösning för att undvika skador som kan uppstå på grund av korrosion och bakteriell tillväxt!

Vill du fråga om något?​

Produktval för reningsverk

Vid installationer i Reningsverk så kan alla våra avfuktarmodeller vara relevanta.

REX i större utrymmen och FLEX i mindre samt NEXT i riktigt stora lokaler med höga fuktlaster.

Vi kan assistera med mätningar och beräkningar samt ge förslag på hur en lämplig installation kan utformas.

Vår avfuktare FLEX passar bra till i ett mindre till medelstort utrymme. REX har en kapacitet för stora utrymmen och NEXT har en kapacitet på 240 eller på upp till 480 liter vatten/dygn – vilket kan behövas i större hallar med öppna vattenbäddar.

Varje installation är unik och bör anpassas efter den fuktlast som gäller där!

NEXT productReferenser

Airwatergreen har idag ett antal installationer i reningsverk. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd önskad fuktnivå (% RF)  och i andra fall är den uppkopplad mot ett befintligt övervakningssystem.

Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning. För installation i reningsverk så har vi tagit fram speciella anpassningar av avfuktaren REX.

Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!