Luftavfuktning vid produktion och distribution av dricksvatten​

Airwatergreen avfuktningsteknik lämpar sig mycket väl vid avfuktning av byggnader som hanterar dricksvatten.

Klimatkontroll i Fokus

Halva energiförbrukningen jämfört med traditionell teknik och samma energieffektivitet även vid låga temperaturer. Det gör det möjligt att minska onödig uppvärmning och istället etablera ett bra klimat genom att ta bort fukten ur luften.

Airwatergreen produkter är mycket enkla att installera då dom inte kräver någon dragning av onödiga ventilationsrör. Torr luft och vatten produceras på plats och det går enkelt att koppla upp alla våra produkter för övervakning.

Avfuktarna kan med en extern sensor styras mot temperaturen på kalla ytor som till exempel kalla rör. Detta är bästa sättet att göra för att undvika kondens. Luften kan kännas torr men det kan bli kondens ändå på kalla rör.

Vattenverk

Utmaning: Stora volymer och höga krav på renlighet. Kalla ytor på väggar och rör med risk för kondens. Det är temperaturen på dessa ytor som avgör vilken relativ fuktnivå (RF) som krävs för ett bra klimat.
Vår lösning
Energieffektiv avfuktning som kontinuerligt styr avfuktningen mot rätt nivå. Positionera avfuktarna så att inte mikroklimat uppstår. Avfuktaren REX är lämplig i större Vattenverk och FLEX i mindreDaggpunktstyrning med hjälp av externa sensorer gör optimal avfuktning möjlig.

Rörgallerier

Utmaning: Kalla rör där det lätt bildas kondens.

Vår lösning: Styr avfuktningen mot temperaturen på rören för att nå den relativa fuktnivå (RF) som behövs för att undvika kondens.

Öppna vattenbäddar i filterhallar

Utmaning: Stora öppna vattenytor som avger fukt. Viktigt att det hela tiden hålla rätt temperaturskillnad mellan vattenytan och luften i rummet.

Vår lösning: Airwatergreen högkapacitetsavfuktare som styr mot önskad relativ relativ fuktnivå (RF) oberoende av temperaturen.

Polymerrum

Utmaning: En korrekt och stabil fuktnivå krävs för att kemikalierna ska må bra och behålla rätt konsistens.

Vår lösning: Ställ in efterfrågad relativ fuktnivå (RF) för de kemikalier som förvaras och anpassa avfuktningskapaciteten efter den fuktlast som råder över tid och vid den temperatur som råder i lokalen.

Personalrum och övriga utrymmen och förråd

Utmaning: Viktigt med bra ventilation. En ventilation som i sig kan utgöra en fuktlast under sommarhalvåret då fukten i luften utomhus går upp.

Vår lösning: Anpassa avfuktningskapaciteten efter beräknad och bedömd fuktlast. Låt avfuktaren hålla rätt relativ fuktnivå (RF) över tid med hjälp av sina inbyggda och/eller externa sensorer.

Vill du fråga om något?​

Produktval för dricksvatten

Produktvalet beror på fuktlasten i lokal/utrymmet. Fuktlasten kan mätas och uppskattas genom beräkning där faktorer som total luftvolym, temperaturer och ventilation tas med.

I mindre till medelstora utrymmen så är FLEX det naturliga valet. Daggpunktsgivare kan användas för att styra FLEX mot rätt relativ fuktnivå (RH) för att undvika kondens på kalla ytor. FLEX Kan monteras på väggfäste eller stå fritt på golvet.

REX används med fördel i större utrymmen som Öppna vattenbäddar och Polymerrum.

Både FLEX och REX kan anslutas till existerande övervakningssystem, via WiFi eller via Modbus.