fbpx Scroll to top

Kundreferenser


Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Kategori: Fjärrvärme

Kraftringen

– Vi vill erbjuda en säker arbetsplats

Nätet som består av sammanlagt 105 mil ledningar är från 1965 och därmed ett av de äldsta i Sverige. Flera studier har kommit fram till att det bästa sättet att komma bort från problem som korrosion vore att bygga bort de kammare där problemen och riskerna är som störst, men på grund av de höga underhållskostnaderna finns inte ekonomi till detta. – Det är ett moment 22. Pengarna vi hade behövt för att bygga bort kamrarna har gått åt till att underhålla dem, förklarar Mats.

Lösning Sedan mars 2016 skyddas fjärrvärmekamrarna av luftavfuktare byggda på varmkondensering som har reducerat mängden fukt i luften, så att korrosionsförloppen avstannat. – Den kritiska gränsen för korrosion går vid 60 % relativ luftfuktighet. Håller man utrymmena under det så avstannar korrosionen, förklarar Airwatergreens forsknings- och utvecklingschef Fredrik Edström.
Kraftringen och Airwatergreen utformade tjänsten ”Torrt klimat”. Den innebär att Kraftringen överlåter ansvaret för klimatet i kamrarna till Airwatergreen mot en fast månadskostnad.
– Det här gör att vi inte behöver binda något kapital. Vi får en faktura varje kvartal och Airwatergreen sköter resten. Förutom att sänka luftfuktigheten förser Airwatergreen oss med data över hur kamrarna mår, vilket förenklar planering av underhållet, säger Mats.

Han lyfter också att de som verkar i kamrarna har fått en bättre arbetsmiljö.
– Det handlar inte bara om underhållspengarna vi sparar in på detta. Vi vill erbjuda en säker arbetsplats för de anställda som är nere i dessa kammare dagligen – något som vi nu tack vare ”Torrt klimat” äntligen lyckats med!

Kategori: Kyrkor och kulturbyggnader

Uppåkra kyrka

Uppåkra har tagit ett helhetsgrepp om klimatet

Uppåkra kyrka i Lunds stift är idag i utmärkt skick, men som i så många andra kyrkor har inneklimatet tidigare ställt till problem med både mögel och höga uppvärmningskostnader. – Vi har spenderat uppåt 30 miljoner på renoveringar de senaste åren, delvis på grund av problem med fukten, berättar Lars Törnqvist, fastighetschef i Uppåkra församling. På somrarna har man även tvingats värma kyrkan upp till närmare 30 grader för att få ner fukthalten, på bekostnad av både ekonomi och komfort.

Utmaning: Kyrkan har sedan några år tillbaks ett klimatstyrningssystem installerat, som har en funktion som värmer kyrkan för att sänka luftfuktigheten. På sensomrarna, när luften utomhus är både varm och fuktig, har kyrkan därför värmts lång över komfortvärme – enbart för att ”bolla med” vattnet i luften.  – Vi har fått lov att stänga av värmen inför gudstjänst för att inte besökarna ska vända i dörren, inflikar kyrkans vaktmästare Ola Bengtsson.

Lösning: Under sommaren 2016 installerades två stycken avfuktare, FLEX Integrate från Airwatergreen. Sedan dess har klimatet förbättrats markant, samtidigt som man sparat pengar tack vare reducerat uppvärmningsbehov. Avfuktarna kommunicerar dessutom med styrsystemet, så att man kan hålla en lägre temperatur dels när kyrkan ska vara varm, men också när där inte är någon aktivitet.

– Värme är till för komforten. Mellan förrättningarna mår både kyrkan och plånboken bättre av smart avfuktning, säger Jonny Bjurman, forskare inom området på Göteborgs Universitet.

logo_oslo_kommune
Bild på en man i en tryckstegringsstation

Kategori: Vatten och Avlopp

Oslo Kommune

Oslo Kommune ställer om sitt ledningsnät

Ledningsnätet i Norges huvudstad är i förändring. En stor del andel av anläggningarna ses nu över med fokus på energieffektivitet, arbetsmiljö och automation. Huvudstadens ledningsnät för avloppsvatten består av ca 150st anläggningar placerade runtom i staden.

Utmaning: För att hantera klimatet och inomhusmiljön inuti pumpstationerna har uppvärmning kombinerat med ventilation använts. Detta trots att pumpstationerna är servicebyggnader med endast ronderande personal som de enda besökare. Därför finns det stora möjligheter att kunna sänka temperaturen i syfte att spara energi. För att kunna sänka temperaturen utan att riskera förhöjda fuktnivåer behövs dock kompletterande investeringar i avfuktning.

Lösning: Under våren 2017 genomfördes en utvärdering av Airwatergreens avfuktare FLEX, för att se hur den klarade av den tuffa miljön som råder i dessa anläggningar. Utvärderingen slog fast att inomhusmiljön blev betydligt bättre med lägre luftfuktighet vilket skyddar apparatur och komponenter. Dessutom blev arbetsmiljön både bättre och säkrare.

I september, beställdes den andra Airwatergreen-avfuktaren av modell FLEX. Den här gången rörde det sig om en oisolerad pumpstation byggd i betong. Här har man tidigare fått förlita sig på uppvärmning med direktverkande el (4650W installerad effekt) och ventilation men ändå haft problem med fukt. Pumpstationen är 40m2 och innehåller 3st pumpar som vardera pumpar 160L avloppsvatten per sekund.

Åtgärderna vi genomför nu effektiviserar och förbättrar vårt ledningsnät, säger Lars-Olov Orre som är Overingeniør vid Vann- og Avløpsetaten på Oslo Kommune.

Kategori: Krypgrund i skolbyggnad

Västerängsskolan i Håbo kommun

Mögel i krypgrunden på Västerängsskolan

Västerängsskolan ligger i Håbo kommun. Där hålls utbildning från förskoleklasser till skolår 9 och även fritidsverksamhet. Det är totalt ungefär 500 elever som går i skolan.

Utmaning: Bakgrunden till installationen var att personal och elever klagat på huvudvärk och kliande ögon en tid. Vid inspektion upptäcktes mögel i krypgrunden under skolan.

Lösning: 

Med en trestegslösning så åtgärdades problemen:

  1. Plastfilm las ut i grunden
  2. Avfuktare installerades (4 stycken modell FLEX)
  3. Ventilationen begränsades till krypgrunden

Den minskade ventilationen begränsar fuktlasten men även energiförbrukningen. Idag hålls krypgrunden med en fuktnivå under 60% Rh och utan risk för mögelpåväxt.

Ja, de verkar fungera de där avfuktarna. Det luktar inte mögel längre och silverfiskarna är borta, säger Ulf-Henry Åberg, fastighetsförvaltare vid Håbo kommun.