fbpx Scroll to top

Kyrkor och andra Fastigheter


Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

FUKTHANTERING AV KÄNSLIGA BYGGNADER

  • Att kunna hålla en låg temperatur utan risk för fuktrelaterade skador
  • Avfuktning som är lätt att installera utan omfattande ombyggnad eller rör

 

SÄNK TEMPERATUREN
Varmkondensering gör det möjligt att sänka temperaturen i syfte att sänka energiförbrukningen i byggnader som inte används kontinuerligt, utan att riskera fuktskador och dyra restaureringar. Att hålla en lokal uppvärmd för att på det sättet hålla den relativa fuktnivån uner kontroll är en kostsam metod enligt en studie som kan läsas HÄR. Bättre är att använda avfuktning som tar bort vattnet ur luften. Då undviker man även risken för kondens på kalla ytor som annars lätt kan uppstå – och så sparar man pengar!

En torr och kall byggnad är en effektiv och klimatsmart byggnad. Många byggnader som till exempel kyrkorna är ofta byggda för att hållas kalla. Airwatergreen har idag installationer i runt 100 kyrkor. Där kommer våra produktfördelar väl till pass; enkel installation utan håltagning i fasader, låg energiförbrukning och lika effektiva vid låga temperaturer. När det är dags för förättning, börja bara värma en dag eller två i förväg!

Allt fler kommunala fastigheter och skolor utnyttjar nu möjligheten att undvika mögel och bakterielltillväxt i sina krypgrunder och vindar i syfte att skydda sina byggnader men även för att undvika ohälsosam luft och lukt.

ENKEL INSTALLATION
Anslut ström och avledning av vattenet. Placera avfuktaren där du vill ha den och ställ in önskad fuktnivå. Sedan är det bara att starta. Det behöver inte vara svårare än så.

Avfuktning med varmkondensering betyder att det inte finns något behov av skador på väggar eller fasader. Vattnet avlägsnas genom en slang till närmaste avlopp eller samlas i en behållare speciellt utformad för ändamålet. En speciell vagn med inbyggd 40 liters tank finns som tillbehör för att enkelt kunna ställa in och ta bort avfuktaren allt efter behov. Enheten kan manövreras oberoende av inställda parametrar för fuktighetsnivå eller daggpunkt eller anslutas till ett externt styrsystem via Wifi eller Modbus-anslutning.

 

PRODUKTVAL
Beroende på byggnadens storlek kan en eller flera FLEX-avfuktare behövas. Eller en REX för större byggnader. Som exempel behöver en vanlig kyrka, som håller runt 600 m3 luft, byggd i sten och som används från tid till annan och hålls vid 5 grader, typiskt 1-2 FLEX-enheter.

RESURSER

Relaterade produkter

FLEX eller REX

Rätt luftkvalitet är viktigt inte bara för dom som jobbar i lokalen utan även för utrustning och byggnaden i sig. Trä, textilier men även betong behöver rätt fuktnivå för att inte förstöras över tid.

Och så vill man göra detta på ett klimatsmart sätt!