Ett reningsverk kan bestå av ett antal olika typer av lokaler och utrymmen med olika dimensioner och med olika nivå på och utmaningar med fukt.

Mekanisk, Biologisk och Kemisk rening

Reningsverk är en anläggning där avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen (recipienten). Avloppsvattnet distribueras med hjälp av avloppsledningar och kloaker till reningsverket. I ett traditionellt avloppsreningsverk sker reningen i tre steg: Mekanisk, Biologisk och Kemisk rening.

UTMANINGAR

Utmaningen med reningsverk är att det krävs en relativt hög ventilation för att skapa en bra arbetsmiljö i lokalerna. Det gör i sin tur att en hög fuktlast kan uppstå under delar av året.

En hög relativ fuktnivå drar i sin tur till sig insekter. Fuktlasten från öppna vattenytor utgör en speciell utmaning. Viktigt är att det hålls en temperaturskillnad Picture of REX dehumdifier in an sewage plantmellan luften vid de öppna vattenytorna relativt vattnet som gör att vattnet utgör en kall yta relativt luften. Då begränsas fuktlasten i lokalen genom att det uppstår kondens mot den kalla vattenytan.

Problemet är att temperaturen på vätskorna varierar över året. Fuktnivån måste därför regleras med en kombination av temperaturreglering av luften i de lokalerna och luftavfuktare, för att en lämplig relativ fuktnivå skall kunna etableras.

VÅR LÖSNING

Rätt relativ fuktnivå (RF)

Det som behövs är en kontrollerad relativ fuktnivå på under 55% (RH) för att undvika korrosion och mögel. Vid en fuktnivån under 55% eller lägre så minskar även mängden insekter.

INSTALLATION

Reningsverk är en tuff miljö och våra luftavfuktare är byggda och anpassade för installationer inom Vatten och Avlopp. Vår teknologi ställer heller inte krav på dragning långa ventilationsrör. Det förenklar installationen och sänker kostnaden avsevärt.

Vår avfuktningsteknik är dessutomPictire of a REX dehumidifier in a filterhall in Sweden lika energieffektiv i kalla som varma utrymmen, vilket gör det möjligt att spara energi genom att sänka temperaturen i utrymmen som sällan används.

Avfuktaren kan ställas fritt i rummet eller monteras (FLEX) på ett väggfäste på väggen så att golvet hålls fritt. Vattnet leds enklast bort med en slang till en golvbrunn eller annan avrinning.

 

LÖNSAMHETSKALKYL

En Airwatergreen FLEX avfuktare förbrukar i genomsnitt mindre än 400W och en REX förbrukar i genomsnitt mindre än 2250W. All energi som används stannar i dessutom i byggnaden och bidrar till uppvärmning.

Det ger en kostnadseffektiv lösning för att undvika skador som kan uppstå på grund av korrosion och bakteriell tillväxt!

PRODUKTVAL

Vid installationer i Reningsverk så kan alla våra avfuktarmodeller vara relevanta.

REX i större utrymmen och FLEX i mindre samt NEXT i riktigt stora lokaler med höga fuktlaster.

Vi kan assistera med mätningar och beräkningar samt ge förslag på hur en lämplig installation kan utformas.

Vår avfuktare FLEX har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket räcker mer än väl i ett mindre till medelstort utrymme. REX har en kapacitet på 30 liter och NEXT har en kapacitet på 240 eller på hela 480 liter vatten/dygn – vilket kan behövas i större hallar med öppna vattenbäddar samt i större rörgallerior.

Varje installation är unik och bör anpassas efter den fuktlast som gäller där!

 

 

REFERENSER

Airwatergreen har idag ett antal installationer i reningsverk. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd önskad fuktnivå (% RF)  och i andra fall är den uppkopplad mot ett befintligt övervakningssystem.

Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning. För installation i reningsverk så har vi tagit fram speciella anpassningar av avfuktaren REX.

Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!

Läs mer om avfuktning här.