Sänker fukthalten och driftskostnaden

NEXT för livsmedel

Effektiv luftavfuktning behöver inte vara kostsam? Inte nu längre!

Du som jobbar med drift och underhåll inom Livsmedelsindustrin vet att det är viktigt att hålla kontroll på fuktnivån. Både under tillverkningsprocessen men även under den vidare hanteringen i torklager, mellanlager, kyllager etc.

Då vet du också hur svårt det är att balansera effektiv avfuktning med låga kostnader. – Antingen tvingas man välja effektiv avfuktning med hög energiförbrukning, eller mindre kostsamma lösningar men med sämre verkningsgrad.

Med avfuktaren NEXT behöver du inte välja!

NEXT kan mer än halvera avfuktningsrelaterade energikostnader vid alla temperaturer, även låga. En minimal uppvärmning av avfuktat luftflöde bidrar också till en sänkt energiförbrukning.

NEXT hjälper dig att:

  • Undvika fuktrelaterade skador i stora utrymmen
  • Sänka energikostnaderna
  • Reglera den relativa fuktnivån effektivt vid alla temperaturer – även låga
  • Komma närmare era uppsatta klimatmål

Så balanserar NEXT effektiv avfuktning och låga energikostnader.

NEXT använder en ny patenterad teknologi och har smarta funktioner som gör det möjligt att sänka er energiförbrukning med upp till 50%.

  • Turbo Mode ger dubblerad kapacitet för att hantera kortvariga fukttillskott, från exempelvis öppnade portar vid leverans av gods eller när varor som avger mycket fukt placeras i lokalen.
  • NEXT klarar att avfukta ner till 30% RH vid så låga temperaturer som 0°C. Det gör det möjligt att sänka uppvärmningskostnaderna och ändå uppnå önskat inomhusklimat.

Boka ett webbmöte eller en online-demo!

Vi berättar gärna mer om NEXT och hur vi hjälpt andra kunder? Vi vill gärna förstå och diskutera era eventuella fuktutmaningar!

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi för att hitta en tid som passar dig och ditt schema.

Ovanstående är bara några av fördelarna med NEXT. Ladda ner produktbladet, besök produktsidan eller boka en demo för att få mer utförlig information.

50%

sänk dina avfuktningsrelateade kostnader med upp till 50%

600

vi har över 600 installationer av avfuktare i 8 länder.

1 KW/kg

tack vare desiccanten och unik teknologi behöver NEXT endast 1 KW/kg reducerad fukt 

10.000 m3/h

NEXT hanterare luftflöden på upp till 10.000 m3/h  

Fler unika egenskaper hos avfuktaren NEXT

Next för livsmedel, luftavfuktning

Låg installationseffekt

NEXT klarar sig med en 32A säkring, vilket  ger en lägre anslutningskostnad

Enkel installation 

NEXT kanalansluts enkelt men kan även installeras som friblåsande.

NEXT styrs enkelt från en pedagogisk display eller som uppkopplad via Modbus till ert klimatsystem.

Säker och trygg miljö

En livsmedelsklassad dessicant ger en trygg och säker miljö för personal och andra som vistas i lokalen.