Globala mål 2030

Energieffektiva lösningar för en hållbar framtid

17 mål för att förvandla vår värld

Målen som har definierats av FN för en hållbar utveckling är en uppmaning till att vidta åtgärder för alla länder – fattiga, rika och medelinkomst – för att främja välstånd samtidigt som de skyddar planeten.

De har insett att för att minska fattigdom så måste vi gå hand i hand med strategier som bygger ekonomisk tillväxt och tillgodoser en rad sociala behov inklusive utbildning, hälsa, socialt skydd och jobbmöjligheter, samtidigt som man tar itu med klimatförändringar och miljöskydd.

Airwatergreen produkter bidrar till att nå 8 av dessa mål och stöttar därmed även våra kunder i deras arbete att nå dessa mål.

Vill du veta mer om hur detta är möjligt?

Maila oss på info@airwatergreen.com

Airwatergreen AB - Globala Målen 2030

Vad betyder hållbar utvekling?

Enligt FN:s världskommission för miljö och utveckling -87 gavs följande definition:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationens möjligheter att tillsfredsställa sina behov.

Avfukta med Airwatergreens produkter för ett klimatsmart och hållbart samhälle!

Enligt de globala målen 2030 så ska vi säkerställa tillgången till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi.

En stor del av utsläppen av växthusgaser kommer dagens utvinnande av fossil energi om vi kan ändra sättet att utvinna energi utan att skada vår planet med förnybara, tillförlitligare och mer energieffektiva sätt. Så är vi ett steg närmare att nå de globala målen.

CO2 Koldioxid – Vad är det för något?

Det är den kemiska beteckningen på koldioxid som är en osynlig och luktfri gas. Koldioxid är både en förutsättning för liv på jorden men också dödlig i för höga koncentrationer. När koldioxid ökar i jordens atmosfär så innebär det en ökning av växthuseffekten/globala uppvärmningen.

Att öka nyttan av använd energi kallas energieffektivisering.
Energieffektivisering är därför en viktig del i klimatarbetet.
Genom att avfukta med vår temperatur oberoende teknik – varmkondensering, så sänker vi elanvändningen som är en orsak till utsläpp av koldioxid.

Våra produkters förmåga att avfukta effektivt även vid låga temperaturer har gjort det möjligt för många av våra kunder att sänka uppvärmningen i fastigheter som sällan används. På det sättet har dom sänkt sin energiförbrukning dramatiskt!

Beräkning av utsläpp

För beräkning av utsläpp på en specifik produkt kan man använda sig av utsläppskalkylatorn, KLICKA HÄR för att beräkna just ditt utsläpp!