Scroll to top

Om Bolaget


Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Idéen

Företaget grundades 2009 i Sverige av två unga ingenjörer som hade uppfunnit en ny metod för att skapa vatten från den fukt som finns i luften med hjälp av en energieffektiv metod.

Den ursprungliga tanken var att utveckla produkter för att producera dricksvatten för människor i länder med brist på vatten.

Affären

Vi konstruerar, tillverkar och säljer produkter för luftavfuktning i klimat ner till temperaturer under noll grader.

Produkter tar bort fukt och lukt energieffektivt i syfte att säkra byggnader-, varor- och utrustnings kvalitet och hållbarhet. Och för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö!

Innovation

Våra produkter är baserade på den senaste varmkondenseringsteknologin. Företaget har en rad internationella patent och investerar kontinuerligt i teknikutveckling.

Airwatergreen valdes ut som ett av Sveriges 33 mest framträdande teknikföretag 2016 av de ledande svenska tidningar NyTeknik och Affärsvärlden.

Framtiden

En idé om hur man kan producera vatten ur luft ledde till världens mest energieffektiva teknik för luftavfuktning. Produkter för kontroll av klimatet i byggnader och installationer för en marknad som söker nya effektivare lösningar.

Företagets vision är att bli världsledande inom luftbehandling.