fbpx Scroll to top

Uppåkra har tagit ett helhetsgrepp om klimatet

Uppåkra kyrka i Lunds stift är idag i utmärkt skick, men som i så många andra kyrkor har inneklimatet tidigare ställt till problem med både mögel och höga uppvärmningskostnader.

Vi har spenderat uppåt 30 miljoner på renoveringar de senaste åren, delvis på grund av problem med fukten“, berättar Lars Törnqvist, fastighetschef i Uppåkra församling.

På somrarna har man även tvingats värma kyrkan upp till närmare 30 grader för att få ner fukthalten, på bekostnad av både ekonomi och komfort.

Längs E22 mellan Malmö och Lund reser sig ståtligt Uppåkra kyrka över vidderna. Kyrkan är värdefull för både församlingen och dess medlemmar.

– Detta är vår huvudkyrka. Därför har vi kunnat satsa på den med gott samvete, förklarar Lars.

Men resan till ett stabilt klimat har kantats av utmaningar. När man 2002 skulle gräva runt en intilliggande byggnad upptäcktes att dräneringen till kyrkan var ur funktion.

– Och så hade det stått i 60 år, utbrister Lars.

Förutom problem med dräneringen har uppvärmning och tilläggsisolering av olika slag gjort att kyrkan inte ventilerats på samma sätt som den gjorde förr i tiden. Kyrkan har sedan några år tillbaks ett klimatstyrningssystem installerat, som har en funktion som värmer kyrkan för att sänka luftfuktigheten. På sensomrarna, när luften utomhus är både varm och fuktig, har kyrkan därför värmts lång över komfortvärme – enbart för att ”bolla med” vattnet i luften.

– Vi har fått lov att stänga av värmen inför gudstjänst för att inte besökarna ska vända i dörren, inflikar kyrkans vaktmästare Ola Bengtsson.

Under sommaren 2016 installerades två stycken avfuktare, FLEX Integrate från Airwatergreen. Sedan dess har klimatet förbättrats markant, samtidigt som man sparat pengar tack vare reducerat uppvärmningsbehov. Avfuktarna kommunicerar dessutom med styrsystemet, så att man kan hålla en lägre temperatur dels när kyrkan ska vara varm, men också när där inte är någon aktivitet.

Jonny Bjurman, forskare inom området på Göteborgs Universitet, säger:

– Värme är till för komforten. Mellan förrättningarna mår både kyrkan och plånboken bättre av smart avfuktning.

https://airwatergreen.com/wp-content/uploads/2017/06/Upp%C3%A5kra-kyrka_Airwatergreen_Reportage.pdf

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.